Anafylaxie is een aandoening en onderdeel van het specialisme allergologie

Wat is anafylaxie?

Bij een geneesmiddelallergie bent u allergisch voor een bepaald geneesmiddel. Het immuunsysteem reageert dan overgevoelig. Een geneesmiddel kan bijwerkingen geven. Dit is in tegenstelling tot een geneesmiddelenallergie normaal. Bijwerkingen zijn voorspelbaar en afhankelijk van de dosering. Een geneesmiddelenallergie is onvoorspelbaar en kan ontstaan na langer gebruik van het geneesmiddel, ook wanneer je een kleine hoeveelheid gebruikt.


Symptomen

Er zijn verschillende symptomen die kunnen wijzen op anafylaxie. De symptomen hoeven niet tegelijk voor te komen en kunnen veranderen en verergeren.


  • Huid: jeukende/rode huid, galbulten (urticaria). Zwelling van lippen, mond, tong, gelaat en oogleden (angio-oedeem).
  • Bovenste luchtwegen: niezen, loopneus, jeukende neus, zwelling van de keel, heesheid, stemverandering, slikklachten.
  • Onderste luchtwegen: hoesten, kortademigheid, piepende ademhaling.
  • Maagdarmstelsel: misselijkheid, braken, diarree, buikpijn.
  • Hart- en vaatstelsel: lage bloeddruk (hypotensie), pijn op de borst, hartkloppingen.
  • Overig: duizeligheid, flauwvallen, bewustzijnsverlies/shock.


Behandeling en onderzoek

Anafylaxie is een medische noodsituatie die onmiddellijk behandeld moet worden. Als u of iemand anders symptomen van anafylaxie vertoont, bel dan onmiddellijk het noodnummer 112. 


Wanneer u al eerder anafylaxie heeft gehad, kunt u een adrenaline-auto-injector gebruiken die u van de arts heeft gekregen. Door de adrenaline te nemen de symptomen van de allergische reactie af. Het is belangrijk om na een ernstige reactie 112 te bellen zodat uw medische toestand kan worden beoordeeld.


Als u om onbekende reden een anafylactische reactie heeft gehad, zal de huisarts of een SEH-arts u waarschijnlijk doorverwijzen naar een allergoloog. De allergoloog onderzoekt of er sprake is van een allergie of een andere reden waarom u een anafylaxie heeft gehad. Dat kunnen we doen door een:

Huidpriktest

Bij een huidpriktest (ook wel krasjestest genoemd) prikken we een klein beetje van waar u allergisch voor denkt te zijn, in de bovenste laag van uw huid.

Provocatietest

Bij een provocatietest krijgt u in een aantal stappen een toenemende dosering van het verdachte middel om te kijken of dit een allergische reactie provoceert.