aA
088 0100 900
Pagina voorlezen

Veelgestelde vragen

Financieel

 • Wat is een DBC-zorgproduct?

  DBC betekent diagnose behandel combinatie. Een DBC-zorgproduct bevat, binnen een afgebakende periode, het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te onderzoeken en/of behandelen. Wanneer u wordt verwezen naar een medisch specialist, wordt niet iedere handeling, zoals een consult, injectie of röntgenfoto, apart afgerekend. Betaling van ziekenhuiszorg gebeurt aan de hand van DBC-zorgproducten (dit geldt ook voor de zorg in een zelfstandig behandelcentrum). Deze producten kunt u zien als een pakket aan zorgvormen die worden gebruikt bij een bepaalde zorgvraag.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(3) Nee(1)
 • De kosten voor een behandeling in het ziekenhuis gaan twee jaar achter elkaar af van mijn eigen risico, hoe kan dit?

  Dit kan inderdaad gebeuren als uw behandeling over de jaargrens heen gaat. Uw behandeltraject start op enig moment en wordt volgens de landelijke regelgeving op vaste momenten afgesloten. Indien het traject wordt afgesloten en uw behandeling is nog niet voltooid, dan wordt een vervolgtraject geopend.
  Wanneer dit vervolgtraject start in het jaar dat volgt op het startjaar van de behandeling betekent dit dat u zowel over het eerste als over het vervolgtraject een eigen risico verschuldigd bent. De startdatum van het DBC-traject is bepalend voor het eigen risico.

  Hier wordt in kaart gebracht hoe dit precies werkt:
  Doorlooptijden en het eigen risico

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(2) Nee(0)
 • De startdatum vermeld op de ziekenhuisfactuur komt niet overeen met de datum van daadwerkelijk ziekenhuisbezoek. Klopt dit?

  Dit kan inderdaad het geval zijn. Een DBC wordt geopend op het moment dat het eerste contact heeft plaatsgevonden. Voor de DBC’s zijn landelijk vaste afsluitmomenten van het traject vastgesteld. Indien de behandeling op dat moment nog niet is afgerond, wordt er een vervolgtraject gestart. Ook aan de startdatum van een vervolgtraject zijn wettelijk vastgelegde voorwaarden gekoppeld, hierdoor komt deze startdatum meestal niet overeen met een daadwerkelijk bezoek aan het ziekenhuis.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(0) Nee(1)
 • Ik ontvang een relatief hoge factuur voor een kort bezoek aan het centrum, klopt dit?

  Het kan voorkomen dat u slechts vijf minuten op consult bent geweest en hiervoor toch een relatief hoge factuur ontvangt. Dit komt doordat er aan een DBC-zorgproduct gemiddelde tarieven gekoppeld zijn. Dit betekent vaak dat bij patiënten die meerdere malen op consult zijn geweest hetzelfde DBC-zorgproduct gedeclareerd moet worden.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(1) Nee(2)
 • Kunt u me vooraf vertellen wat een behandeling ongeveer gaat kosten? Dan weet ik het effect op mijn eigen risico.

  Het is niet exact aan te geven wat een behandeling gaat kosten, omdat voorafgaand niet duidelijk is hoe een behandeltraject er uit gaat zien. Pas achteraf wordt aan de hand van uitgevoerde zorgactiviteiten het uiteindelijke zorgproduct bepaald. We kunnen een prijsindicatie geven als een medisch specialist een diagnose en een behandelplan met zorgactiviteiten heeft gesteld.

  Neem contact op met de zorgadministratie:

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(6) Nee(1)
 • Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, omdat die mijn behandeling wel vergoedt. Toch krijg ik zelf een rekening thuisgestuurd. Hoe kan dit?

  De ziekenhuiszorg wordt gefactureerd in DBC-zorgproducten. De DBC wordt gefactureerd aan de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. Als u na uw eerste consult overstapt naar een andere zorgverzekeraar, wordt de gehele behandeling toch gefactureerd aan uw oorspronkelijke zorgverzekeraar. Als deze zorgverzekeraar de factuur niet betaalt, ontvangt u zelf de factuur.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(0) Nee(1)
 • Mijn zorgverzekeraar verrekende in dit jaar eigen risico uit een voorgaand jaar. Waarom stuurt DC Klinieken de factuur zo laat naar mijn zorgverzekeraar?

  Voor DBC Zorgproducten geldt dat ze maximaal 120 dagen open moeten blijven staan, voordat de factuur gestuurd kan worden. DC Klinieken verstuurt vervolgens binnen 2 weken na het afsluiten van het DBC Zorgproduct de factuur naar de zorgverzekeraar. Het kan echter voorkomen dat uw zorgverzekeraar een achterstand heeft in het verwerken van de eigen risico afrekeningen.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(2) Nee(0)
 • Wat is eerstelijnsdiagnostiek?

  Eerstelijnsdiagnostiek is extra onderzoek op verzoek van de huisarts. Bijvoorbeeld bloedafname of een röntgenfoto. Deze onderzoeken worden niet geregistreerd binnen een DBC-zorgproduct, maar “los” gefactureerd aan de zorgverzekeraar. Wanneer u meerdere onderzoeken op één dag heeft gehad, zullen deze wel gezamenlijk worden gefactureerd aan de zorgverzekeraar, maar is dit geen DBC-zorgproduct.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(1) Nee(1)
 • Hoe wordt bepaald welk DBC-zorgproduct wordt gefactureerd?

  De medisch specialist registreert de diagnose, consulten en eventuele aanvullende onderzoeken/behandelingen. Na doorlooptijd van het DBC-traject worden deze gegevens naar een landelijke computer (de Grouper) gestuurd, daar wordt via een voorgeprogrammeerde beslisboom het DBC-zorgproduct afgeleid en teruggestuurd naar het ziekenhuissysteem.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(1) Nee(1)

Mijn DC Klinieken

 • Wat is Mijn DC Klinieken?

  Mijn DC Klinieken is een persoonlijke en beveiligde website voor alle patiënten van DC Klinieken vanaf 16 jaar waarmee u:

  • uitslagen van onderzoeken kunt inzien, zoals radiologieverslagen en bloeduitslagen;
  • uw medicijnoverzicht kunt bekijken;
  • uw afsprakenoverzicht kunt raadplegen;
  • vragenlijsten kunt invullen die nodig zijn voor uw behandeling;
  • uw allergie kunt inzien;
  • uw actuele gezondheidsproblemen kan inzien;
  • uw medische voorgeschiedenis kunt bekijken;
  • alle kunt brieven bekijken, bijvoorbeeld de brief die uw arts aan uw huisarts verstuurt.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(5) Nee(1)
 • Moet ik betalen voor Mijn DC Klinieken?

  Nee, u hoeft niet te betalen om Mijn DC Klinieken te gebruiken, het is een gratis service voor onze patiënten.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(12) Nee(1)
 • Voor welke zorg / specialismen is Mijn DC Klinieken toegankelijk?

  Voor alle patiënten van DC Klinieken is Mijn DC Klinieken toegankelijk.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(17) Nee(1)
 • Hoe kan ik mij aanmelden voor Mijn DC Klinieken?
  • U kunt zich aanmelden op de locatie waar u een afspraak heeft of onder behandeling bent.
  • Neem uw legitimatiebewijs mee en vraag een medewerker op de locatie om de toegang voor u te regelen.
  • Nadat u bent aangemeld door een medewerker van DC Klinieken, ontvangt u een e-mail met een duidelijke instructie hoe u uw account kunt activeren.

  Na activatie heeft u na 24 uur toegang tot uw gegevens in het patiëntenportaal. U krijgt telkens als u inlogt een sms met een inlogcode. Hou daarom uw mobiele telefoon bij de hand.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(15) Nee(1)
 • Waarom kan ik mij niet telefonisch of online aanmelden voor Mijn DC Klinieken?

  De veiligheid van uw medische gegevens staat bij ons voorop. Daarom is het alleen mogelijk om u aan te melden nadat u zich heeft geïdentificeerd op de locatie waar u onder behandeling bent of een afspraak heeft. Op deze manier weten wij zeker dat alleen u toegang krijgt tot uw dossier.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(7) Nee(0)
 • Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord van Mijn DC Klinieken vergeten. Wat moet ik doen?

  Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u een mailtje sturen naar info@dcklinieken.nl. Vermeld hierin uw naam, geboortedatum, postcode + huisnummer, mobiele telefoonnummer en de laatste 4 cijfers van uw BSN-nummer. U kunt ook bellen naar het service- en informatiecentrum via 088 0100 991. Wij zijn bereikbaar op:


  • maandag t/m donderdag tussen 08.00 en 20.00 uur
  • vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur
  • zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(13) Nee(1)
 • Wat heb ik nodig om Mijn DC Klinieken te kunnen gebruiken?
  • en mobiele telefoon en daarnaast eventueel een computer of tablet (Apple of Android);
  • Toegang tot internet met een moderne internetbrowser;
  • Een e-mailadres.

  Om uw gegevens in te zien via een mobiele telefoon of tablet adviseren wij u gebruik te maken van de Mijn DC Klinieken-app.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(6) Nee(1)
 • Mijn internetbrowser toont Mijn DC Klinieken niet. Wat moet ik doen?

  We raden u aan om een moderne internetbrowser te gebruiken. Voorbeelden daarvan zijn Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of Microsoft Edge. (De verouderde browser Internet Explorer ondersteunt de portal niet.)

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(0) Nee(1)
 • Het activeren van mijn account werkt niet, wat moet ik doen?

  Neem contact op met ons Service- en informatiecentrum, deze afdeling is telefonisch bereikbaar op:

  maandag t/m donderdag tussen 08.00 en 20.00 uur;

  vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur;

  zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur;

  via telefoonnummer 088 0100 991

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(2) Nee(1)
 • Wanneer kan ik mijn uitslagen bekijken in Mijn DC Klinieken?
  • Alle labuitslagen kunt u vanaf 7 werkdagen nadat deze beschikbaar zijn bekijken.
  • Alle overige verslagen kunt u vanaf 14 kalenderdagen nadat deze beschikbaar zijn bekijken.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(23) Nee(0)
 • Ik begrijp de informatie in Mijn DC Klinieken niet, wat moet ik doen?

  Wanneer u informatie in Mijn DC Klinieken niet begrijpt, stel deze vraag dan tijdens uw volgende afspraak. Als u geen volgende afspraak heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de betrokken behandelaar via het Service- en informatiecentrum, dit kan:

  maandag t/m donderdag tussen 08.00 en 20.00 uur;

  vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur;

  zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur;

  via telefoonnummer 088 0100 991

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(3) Nee(0)
 • Wat moet ik doen als de persoonsgegevens in Mijn DC Klinieken niet kloppen, zoals mijn adres, apotheek of huisarts?

  Wanneer uw persoonsgegevens in Mijn DC Klinieken niet kloppen, neem dan contact op met het Service- en informatiecentrum om uw gegevens aan te passen, dit kan:

  maandag t/m donderdag tussen 08.00 en 20.00 uur;

  vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur;

  zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur;

  via telefoonnummer 088 0100 991

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(1) Nee(1)
 • Wat moet ik doen als de medische informatie in Mijn DC Klinieken niet klopt?

  Vraag tijdens uw volgende afspraak aan uw zorgverlener om de gegevens aan te passen. De informatie in Mijn DC Klinieken komt namelijk direct uit uw medisch dossier. Als u geen volgende poli-afspraak heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de betrokken behandelaar via het Service- en informatiecentrum, dit kan:

  maandag t/m donderdag tussen 08.00 en 20.00 uur;

  vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur;

  zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur;

  via telefoonnummer 088 0100 991

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(0) Nee(0)
 • Kan ik een afspraak maken via Mijn DC Klinieken?

  Op dit moment is deze functie nog niet beschikbaar. Met toekomstige updates is dit wel mogelijk.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(3) Nee(2)
 • Kan ik iemand anders toegang geven tot mijn account binnen Mijn DC Klinieken?

  Dit is nog niet mogelijk. Met toekomstige updates wordt deze functie ingebouwd.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(2) Nee(0)
 • Kunnen mijn partner en ik één account binnen Mijn DC Klinieken hebben?

  Nee. Medische informatie is vertrouwelijk. Daarom hebben u en uw partner ieder een eigen Mijn DC Klinieken-account nodig.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(1) Nee(0)
 • Hoe kan ik de app van Mijn DC Klinieken downloaden?

  Zoek in de App Store of Google Play Store naar de app ‘Mijn DC Klinieken’ en download deze.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(4) Nee(1)
 • Kan ik met de app van Mijn DC Klinieken hetzelfde als op de website?

  Ja, alleen de vormgeving is anders. De app bevat dezelfde functionaliteiten als de website, zoals een overzicht van uw afspraken, uitslagen en medicijnen.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(6) Nee(1)
 • Ik ben ingelogd op Mijn DC Klinieken, maar er staat geen informatie. Hoe kan dat?

  Uw gegevens zijn 24 uur na activatie zichtbaar in Mijn DC Klinieken. Wanneer u geen informatie, maar wel afspraken ziet staan, dan is er op dit moment nog geen informatie uit uw medische dossier beschikbaar. Na uw eerste polibezoek verschijnt relevante informatie in uw portaal.

  Wanneer u geen informatie en ook geen afspraken ziet staan, dan zijn uw ID-gegevens waarschijnlijk nog niet gecontroleerd en ingevoerd.

  Nadat uw ID-gegevens zijn gecontroleerd/ingevoerd ziet u uw gegevens na 24 uur in Mijn DC Klinieken.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(7) Nee(1)
 • Ik heb geen sms-bericht met code ontvangen. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met het Service- en informatiecentrum, dit kan:

  maandag t/m donderdag tussen 08.00 en 20.00 uur;

  vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur;

  zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur;

  via telefoonnummer 088 0100 991.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(2) Nee(1)
 • Hoe veilig is de inlogmethode van Mijn DC Klinieken?

  De veiligheid van uw medische gegevens staat voorop bij DC Klinieken. Er wordt gebruik gemaakt van een 2-factorauthenticatie. Dit betekent dat u na het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord altijd per sms een unieke code toegestuurd krijgt. Een extra stap om uw identiteit te controleren.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(3) Nee(1)

Corona

 • Ik ben door mijn huisarts naar DC Klinieken verwezen. Kan ik (weer) een afspraak maken?

  Zeker. Als uw huisarts bepaalt dat u onze zorg nodig hebt, verlenen wij die. U kunt een afspraak maken via ons Service- en Informatiecentrum. Het telefoonnummer is 088 0100 900. Uw eerste afspraak vindt bijna altijd telefonisch of via videobellen plaats.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(44) Nee(1)
 • De specialist van DC Klinieken wil mij na de telefonische afspraak toch op een vestiging zien. Kan die afspraak doorgaan?

  Ja, deze afspraak kan gewoon doorgaan als u tenminste niet ziek of verkouden bent. Bij het maken van de afspraak en bij binnenkomst in de kliniek nemen we een aantal vragen met u door (een zogeheten triage). Zo kunnen we zien of u klachten heeft, zoals hoesten, koorts en kortademigheid. Is dat het geval, dan kunt u niet bij ons terecht. We verzetten dan samen met u de afspraak.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(25) Nee(1)
 • Stel dat ik kort voor de afspraak ziekteverschijnselen krijg, wat dan?

  We bellen u dus op de dag voor de afspraak. Als u na dat telefoontje ziek lijkt te worden, neem dan contact op met ons Service- en Informatiecentrum (088 0100 900). U kunt uw afspraak dan in overleg verzetten. Voor alle zekerheid meten wij ook uw temperatuur vlak voor een behandeling of verrichting in een van onze vestigingen. Ook vragen we u nogmaals naar klachten, zoals hoesten en kortademigheid. Als die temperatuur te hoog is, of als u andere klachten heeft, kan de afspraak helaas toch niet doorgaan. We hopen dat u dit begrijpt. Uiteraard verzetten we de afspraak dan samen met u.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(2) Nee(0)
 • Hoe weet ik dat mijn eventuele bezoek aan DC Klinieken veilig is? Hoe zit het met het risico op besmetting?

  We doen er alles aan om het besmettingsgevaar te verkleinen. Zo vervangen we veel fysieke consulten door telefonische. Ook nemen onze eigen specialisten en medewerkers zelf alle hygiënemaatregelen zoals die door het RIVM zijn voorgeschreven.

  Dit verwachten we ook van u. Als u bij ons komt voor een afspraak, vragen we u dan ook uw handen te desinfecteren. Daarvoor hebben we desinfecterende middelen in elke vestiging.

  Verder plannen we onze afspraken anders dan anders. Zo ruimen we extra tijd in tussen twee verschillende afspraken. Ten slotte hebben we onze wachtkamers opnieuw ingericht, zodat er altijd in elk geval anderhalve meter ruimte tussen twee stoelen is.

  Op deze manier kunnen we u veilig en verantwoord welkom heten!
   

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(32) Nee(0)
 • Mag ik iemand meenemen naar een afspraak bij DC Klinieken?

  Liever niet. Als het toch noodzakelijk is – en daar kunnen verschillende redenen voor zijn – dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(62) Nee(5)
 • Mijn vraag over hoe jullie omgaan met het coronavirus is hierboven niet beantwoord. Wat nu?

  Ons Service- en Informatiecentrum staat graag voor u klaar om uw specifieke vragen te beantwoorden. U kunt de medewerkers bereiken via 088 0100 900. Dat kan op deze dagen en tijden:

  maandag 08.00 – 20.00 uur
  dinsdag 08.00 – 20.00 uur
  woensdag 08.00 – 20.00 uur
  donderdag 08.00 – 20.00 uur
  vrijdag 08.00 – 18.00 uur
  zaterdag 09.00 – 13.00 uur

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(24) Nee(1)
Terug naar top arrow_upward
close