aA
088 0100 900
Pagina voorlezen

Klachten en suggesties

Laat het weten!

Heeft u een suggestie of klacht? Wij nodigen u van harte uit om dit kenbaar te maken. DC Klinieken wil graag leren van uw ervaring.

Direct bespreken

 

Het helpt vaak om uw ervaring te bespreken met de persoon om wie het gaat of met de leidinggevende van de afdeling. Op deze manier kan uw klacht vaak snel en gemakkelijk opgelost worden. Vindt u het moeilijk om hierover in gesprek te gaan? Of komt u er met de persoon zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

 

De klachtenfunctionaris

 

De klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal. Hij bemiddelt tussen u en de persoon of afdeling waar de klacht over gaat. U en de bij de klacht betrokken medewerker krijgen de gelegenheid om een toelichting te geven. De klachtenfunctionaris is neutraal, onafhankelijk en zal vertrouwelijk omgaan met uw informatie. Hij heeft een geheimhoudingsplicht.

 

Twijfelt u of u een klacht wilt indienen? Of wilt u alleen een ervaring kenbaar maken? U kunt voor advies/ondersteuning terecht bij de klachtenfunctionaris. U bereikt de klachtenfunctionaris van dinsdag t/m donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur op 088 0100 999.

Insturen klacht/suggestie?

 

Per mail

 

Via het klachtenformulier

Dien direct uw klacht in via ons klachtenformulier.

 

Per post

Daarnaast kunt u uw klacht ook per post versturen. Dit kunt u versturen naar:

DC Klinieken
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 1271
1110 WB Diemen
(postzegel niet nodig)

 

Vermeld in uw brief of mail de volgende gegevens: naam / geboortedatum / adres / telefoonnummer / e-mailadres / datum en omschrijving van de klacht of ervaring.

De klachtencommissie

 

Lukt het niet om met de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen? Dan kunt u uw schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van DC Klinieken. De klachtenfunctionaris kan u verder informeren over deze mogelijkheid.

Externe geschillencommissie

Bent u niet tevreden over hoe uw klacht wordt opgelost? Blijft er een verschil van mening ontstaan? Dan kunt u uw klacht indienen bij de externe geschillencommissie. De externe geschillencommissie kunt u ook inschakelen als u het niet eens bent met de afhandeling van een verzoek tot schadevergoeding.

Meer informatie over de externe geschillencommissie

Klachtenreglement

 

Wilt u meer weten over de wijze van de afhandeling van klachten door DC Klinieken? Klik op onderstaande knop voor meer informatie.

Terug naar top arrow_upward notifications_none