• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Coagulatie (verwijderen huidafwijking)

Kleine verheven plekjes, steelwratjes, ouderdomswratjes? U kunt deze laten verwijderen bij DC Klinieken en zorgen voor een rustiger en egaler huidbeeld met behulp van coagulatie.

Wat houdt coagulatie in?

Coagulatie wordt ingezet in de behandeling van kleine oppervlakkige goedaardige huidafwijkingen. Oppervlakkige huidafwijkingen kenmerken zich doordat deze op de huid liggen en bestaan uit een vermeerdering van (goedaardige) huidstructuren. De coagulatie-apparatuur produceert stroom die via een fijne puntvormige naald in aanraking wordt gebracht met de huidafwijking. De stroom zorgt ervoor dat de huidafwijking wordt verhit waardoor deze wordt vernietigd en door het lichaam wordt afgestoten. Het verhitten van het weefsel van de afwijking gebeurt zeer precies waardoor de gezonde huid minimaal met de warmte wordt belast.

Verwijzing van uw (huis)arts

U kunt zowel met als zonder verwijzing van uw (huis)arts bij DC Klinieken terecht voor coagulatie. Indien u zonder verwijzing komt zal er een zogenaamde screening plaatsvinden om te bepalen of consultatie met een (huis)arts gewenst is alvorens u coagulatie kunt ondergaan.

Voor de behandeling

Voor de behandeling vindt een intake gesprek plaats dat 35,- euro* kost. Aan de hand hiervan wordt in overleg met u een passend behandelplan opgesteld om uw huid te behandelen. *Deze 35,- euro worden verrekend met de eerste behandeling.

Afhankelijk van de situatie wordt een proefbehandeling uitgevoerd om te bepalen of de behandeling veilig kan plaatsvinden.

Desgewenst kan het behandelgebied vooraf worden verdoofd met verdovende crème waardoor de behandeling als minder gevoelig wordt ervaren.

De behandeling

Voor de behandeling wordt u aangesloten op de coagulatie apparatuur. Dit gebeurt middels een grote sticker die op de buik of arm wordt geplakt. Deze sticker zorgt ervoor dat de apparatuur in werking kan worden gesteld en stroom kan afgeven.

Samen met u wordt bepaalt welke huidafwijkingen/huidgebieden behandeld worden.

Vervolgens wordt het behandelgebied ontdaan van eventuele verdovende crème en gereinigd met alcohol. Hierna worden de huidafwijkingen stuk voor stuk behandeld door deze kortdurend te verhitten met de naald.

Tijdens het verhitten van de huidafwijkingen voelt u kortdurende hitte, die niet pijnloos, maar wel te verdragen is.

Na de behandeling

Kort na de behandeling kan de huid warm zijn en gloeien.

Na de behandeling zijn de huidafwijkingen grijs-wit tot zwart verkleurd. De omliggende huid is rood en gezwollen ten gevolge van de warmteontwikkeling. Na 1-2 weken zullen de behandelde huidafwijkingen als korstjes afvallen.

Aanvullende behandelingen

Indien er naast kleine huidafwijkingen ook grotere huidafwijkingen aanwezig zijn dan kunnen deze worden verwijderd met instrumentarium.

Duur van de behandeling

Coagulatie duurt gemiddeld 30 minuten tot 60 minuten.

Afhankelijk van de omvang van het behandelgebied wordt het aantal behandelingen bepaald.

 

 

Coagulatie (verwijderen huidafwijking)

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken voor een consult. Het eerste consult kost €35,- en wordt verrekend met een vervolg consult/behandeling. U kunt zowel met als zonder verwijzing bij DC Klinieken terecht. U kunt ons bellen voor een afspraak: 088 0100 900. Kijk hier voor onze telefonische bereikbaarheid.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wij verzoeken u onderstaande documenten mee te nemen naar het eerste consult;

  • Aanvraagformulier of verwijzing (indien van toepassing)
  • Verzekeringspasje
  • Identiteitsbewijs
  • Actueel Medicatie Overzicht (indien van toepassing)

Na de afspraak

Na coagulatie zijn de volgende adviezen van belang:

  • De behandelde huid 48 uur droog houden
  • Voorkom manipulatie/beschadiging van de behandelde huid
  • Advies over blootstelling aan de zon opvolgen

 

Coagulatie (verwijderen huidafwijking)

Worden chemische peelings bij DC Klinieken vergoed?

De vergoeding van chemische peelings is afhankelijk van het huidprobleem, diens de locatie en het type verzekering. Indien u wilt weten of u voor een vergoeding in aanmerking komt of specifieke informatie wenst over uw vergoeding dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

De tarieven kunt u terugvinden in de prijslijst huidbehandelingen onder overzicht tarieven.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan bij vergoedingen of mail naar dermatologie@dcklinieken.nl