Angio-oedeem is een aandoening en onderdeel van het specialisme allergologie

Wat is angio-oedeem?

Angio-oedeem is een aandoening waarbij de diepere lagen van de huid en slijmvliezen plotseling opzwellen. Het ontstaat vooral op plekken waar de huid los is verbonden met de onderlaag. De zwelling kan voorkomen in/op:


 • het gezicht (de lippen en oogleden);
 • de tong, de keel en de luchtpijp;
 • handen en voeten;
 • de geslachtsdelen;
 • het darmslijmvlies.


Soms gaat angio-oedeem gepaard met benauwdheid, overgeven, buikpijn en/of diarree. Ook kunnen er galbulten (urticaria) ontstaan. De klachten ontstaan meestal binnen enkele minuten tot uren en kunnen dagen aanhouden. Vaak is zwelling asymmetrisch en is bijvoorbeeld een deel van uw tong of de helft van uw lip opgezwollen.  

De gevolgen van angio-oedeem zijn afhankelijk van waar de zwelling ontstaat. Een zwelling in de darmen kan buikpijn veroorzaken, maar heeft meestal geen vervelende gevolgen. Een gezwollen gezicht kan strak en ongemakkelijk aanvoelen. Angio-oedeem in de luchtpijp kan ernstige ademhalingsproblemen veroorzaken. Dit kan levensbedreigend zijn.


Oorzaken

 • Allergie
 • Ontsteking of infectie
 • Erfelijke afwijking (hereditair angio-oedeem)
 • Bepaalde bloeddrukverlagende medicijnen (ACE-remmers)
 • Spontaan


Diagnose stellen

Uw arts kan de diagnose het makkelijkste stellen wanneer u tijdens uw afspraak last heeft van vochtophopingen. Als de zwellingen al zijn weggetrokken, is het lastiger. De arts stelt dan tijdens uw bezoek gerichte vragen over het uiterlijk en de plaats van de zwellingen. Het helpt ook als u foto’s maakt van de zwelling en deze laat zien. Soms is een bloedonderzoek nodig.


Behandeling

De behandeling hangt af van de oorzaak en de plek waar de zwelling ontstaat.


 • Bij histaminerg angio-oedeem zijn cellen van het afweersysteem de oorzaak. Meestal krijgt u dan antihistamine. Bij zwellingen op risicovolle plaatsen (bijvoorbeeld in de luchtpijp) kan ook adrenaline nodig zijn. Hiermee wordt de zwelling snel onderdrukt en voorkomt u levensbedreigende situaties.
 • Bij non-histaminerg angio-oedeem zijn afwijkingen in het stollingssysteem de oorzaak. Soms komt dit door een medicijn (ACE-remmer). In dat geval moet dat medicijn worden gestaakt. Als er geen duidelijke oorzaak is, maar wel vaak zwellingen optreden schrijven we soms tranexaminezuur voor om te voorkomen dat nieuwe zwellingen ontstaan.
 • Bij de erfelijke vorm van angio-oedeem moet het tekort aan eiwit C1-esteraseremmer worden aangevuld. Dit gebeurt met een injectie of infuus in de ader. Als u al zwellingen heeft, geeft een infuus het snelst effect.


Hiervoor kunt u terecht bij DC Klinieken

Bloedonderzoek allergie

Met een bloedonderzoek kunnen we antistoffen in uw bloed aantonen. Of u daadwerkelijk een allergie heeft, stellen we vast op basis van een gesprek met de arts en eventueel een aanvullende test.