Bloedonderzoek allergie is onderdeel van het specialisme allergologie

Wat is een allergieën bloedonderzoek?

Als u allergisch bent, maakt uw lichaam antistoffen (IgE) aan. Deze antistoffen kunnen zich in uw bloed bevinden. Met een bloedonderzoek (een RAST-test) kunnen ze worden aangetoond. Voor dit onderzoek neemt een laborant een kleine hoeveelheid bloed bij u af. Een bloedonderzoek heeft veel voordelen:

  • Met 1 buisje bloed (10 ml) kun je ruim 100 allergietests doen.
  • Medicatie heeft geen invloed op de uitslag. Deze kunt u dus blijven innemen.
  • Er is geen risico op een anafylactische reactie.

Het onderzoek

Voor het onderzoek

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?

 

  • het aanvraagformulier dat u van uw (huis)arts meekrijgt;
  • uw verzekeringspasje;
  • uw identiteitsbewijs;
  • uw Actueel Medicatie Overzicht.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

De allergoloog heeft samen met u besloten dat er aanvullend onderzoek nodig is in de vorm van bloedonderzoek. U wordt door de doktersassistent opgeroepen voor bloedafname. Om persoonsverwisseling uit te sluiten, wordt opnieuw uw naam en geboortedatum gevraagd.

De bloedafname

Eerst krijgt u een zogeheten stuwband om. Daarna wordt uw huid gedesinfecteerd. Vervolgens neemt de assistent een of meer buisjes bloed af. De assistent kan u vragen hierbij een vuist te maken, om het afnemen gemakkelijker te maken. Het prikken kan even pijnlijk zijn.

Duur van het onderzoek

Het prikken duurt maximaal vijf minuten.

Na het onderzoek

Na de bloedafname is het belangrijk nog een minuutje druk uit te oefenen op de prikplaats. Dit is om nabloeding (blauwe plek) te voorkomen. Soms ontstaat er toch een blauwe plek. Dit is vervelend, maar deze verdwijnt na enkele dagen vanzelf. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het bloedonderzoek te horen via uw allergoloog. Dit kan tijdens een telefonisch consult zijn of tijdens een herhalingsconsult. De allergoloog kan met u de uitslag en het verdere behandelplan bespreken en uw vragen toelichten.

Folders & downloads