Praktische informatie

Alle centra van DC Klinieken zijn onafhankelijke medische centra. Elk centrum biedt een compleet pakket hoogwaardige diagnostiek en behandelingen die vaak binnen 24 uur na aanvraag, zonder wachttijd worden uitgevoerd. Voor de spreekuren geldt dat uw patiënt binnen een week terecht kan.

Praktische informatie bij het maken van afspraken voor uw patiënt:

 • Alle centra van DC Klinieken werken op afspraak (088 0100 998), behalve voor bloedafname en eenvoudige röntgenonderzoeken;
 • Kijk hier voor het overzicht telefoonnummers intercollegiaal overleg of bel rechtstreeks contact met onze centra;
 • Wij vragen de patiënt altijd om een verwijzing, verzekeringspas en legitimatiebewijs;
 • Download aanvraagformulieren op onze website, of bestel deze telefonisch of per e-mail;
 • Buiten de hieronder genoemde tijden zijn de centra alleen voor spoedgevallen bereikbaar; het gaat alleen om spoedgevallen naar aanleiding van een bezoek aan het centrum. Bel (020) 592 3831 en u krijgt een doktersassistent of verpleegkundige aan de lijn. Let op, dit geldt niet voor DC Klinieken Dokkum;
 • De telefonische bereikbaarheid van DC Klinieken is als volgt:
  maandag ​08:00 – 20:00 uur
  ​dinsdag​ 08:00 – 20:00 uur
  ​woensdag ​08:00 – 20:00 uur
  ​donderdag 08:00 – 20:00 ​uur
  ​vrijdag 08:00 – 18:00​ uur
  ​zaterdag ​09:00 – 13:00 uur
  ​zondag ​gesloten