Praktische informatie

Alle centra van DC Klinieken zijn onafhankelijke medische centra. Elk centrum biedt een compleet pakket hoogwaardige diagnostiek en behandelingen die vaak binnen 24 uur na aanvraag, zonder wachttijd worden uitgevoerd. Voor de spreekuren geldt dat uw patiënt binnen een week terecht kan.

Praktische informatie bij het maken van afspraken voor uw patiënt:

  • alle centra van DC Klinieken werken op afspraak, behalve voor bloedafname en eenvoudige röntgenonderzoeken voor een afspraak belt u naar 088 0100 900;
  • kijk op de pagina overzicht telefoonnummers intercollegiaal overleg voor intercollegiaal overleg of rechtstreeks contact met onze centra;
  • onze centra zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur;
  • buiten bovengenoemde tijden zijn de centra alleen voor spoedgevallen bereikbaar; het gaat alleen om spoedgevallen naar aanleiding van een bezoek aan het centrum. Bel (020) 592 3831 en u krijgt een doktersassistent of verpleegkundige aan de lijn. Let op, dit geldt niet voor DC Klinieken Dokkum!;
  • wij vragen de patiënt altijd om een verwijzing, verzekeringspas en legitimatiebewijs;
  • download aanvraagformulieren op onze website, of bestel deze telefonisch of per e-mail.