aA
Pagina voorlezen

Huid & Allergie bij DC Klinieken

Binnen het focusgebied Huid & Allergie worden patiënten gezien met dermatologische en allergologische klachten; twee aparte specialismen die in sommige situaties met elkaar samen werken.

Onze visie op huid & allergie

 

Binnen een zelfstandige kliniek passen de specialismen allergologie en dermatologie goed. De anamnese, onderzoeken en behandelingen zijn weinig risicovol, en de aanwezige risico’s goed te bewaken. De tijd voor een anamnese en onderzoek bij beide specialismen passen goed in een rustige, gastvrije omgeving zoals DC Klinieken. Daarnaast werken de beide specialismen samen op het gebied van aan allergologie gerelateerde huidaandoeningen zoals eczeem.

Dermatologie

Dermatologen zijn medisch specialisten van aandoeningen aan de huid, haren, nagels en slijmvliezen. Bij een eerste bezoek zal de dermatoloog een anamnese afnemen. Hierbij wordt er gevraagd naar de voorgeschiedenis en aspecten die van belang van de aandoening. Denk aan duur van de klachten, jeuk, roodheid, etc. Naast deze vragen is een grondige inspectie van de huidaandoening belangrijk. Soms is nader onderzoek, zoals bloedonderzoek of een biopt (huidmonster), nodig.

Allergologie

Bij DC Klinieken werken internist allergologen; internisten die zich verder hebben gespecialiseerd en opgeleid binnen de allergologie. Een specialist binnen de interne geneeskunde in de allergologie.

 

Een allergie is een reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen die op zichzelf niet schadelijk zijn. Dus een reactie van het eigen lichaam op bijvoorbeeld pollen van grassen en bomen, huisstofmijt, schimmels, voedsel, etc. Tijdens het spreekuur wordt via een uitgebreide anamnese gekeken wat oorzaken van de allergie zouden kunnen zijn. In veel gevallen worden er testen gedaan om dit nader uit te zoeken waarna er een behandelplan wordt opgesteld met de patiënt.

 

De voordelen van huid & allergie bij DC Klinieken

Bij DC Klinieken werken we met internist-allergologen; internisten die zich verder hebben gespecialiseerd en opgeleid binnen de allergologie.

Allergologie is een vrij nieuwe specialisme en daarom zijn er in Nederland niet veel internist allergologen (33 in 2020) waarvan er 6 op verschillende vestigingen van DC Klinieken werken.

Patiënten kunnen bij DC Klinieken voor alle dermatologische problemen terecht. De triage welke aandoening in welk ziekenhuis aangeboden moet worden hoeft daardoor niet door de huisarts te worden gedaan. Dat bespaart tijd en geld.

Onze allergologen en dermatologen werken nauw samen bij allergologie gerelateerde huidaandoeningen. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld een speciaal eczeemspreekuur opgestart.

Verwijzers weten bij het doorsturen naar de allergologie dat de juiste kennis en kunde wordt geboden voor 2e lijns allergologische aandoeningen. Er zijn samenwerkingsverbanden met 3e lijns ziekenhuizen waar een patiënt naar door verwezen kan worden indien nodig.

De dermatologie wordt in de volle breedte aangeboden binnen DC Klinieken. Daardoor hoeft de huisarts geen triage meer te doen. De patiënt krijgt de juiste zorg op de juist plek.

Onze ambities op het gebied van huid & allergie

De ambitie van DC Klinieken is om  het aantal locaties waar de allergologie en dermatologie wordt aangeboden verder uit te breiden naar een landelijk netwerk. Samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen in de omgeving willen we daarbij verder uitbouwen en versterken. De ambitie ligt er om nog meer een onderdeel en rol te spelen in de juiste zorg op de juiste plek binnen de eerste, tweede en derde lijn, waardoor DC Klinieken een onmisbare onderdeel van het zorglandschap wordt.

Terug naar boven