Bijzonderheden verwijzing allergologie

Bij DC Klinieken hanteren wij verwijscriteria in het kader van zinnige zorg. Bij afwijzing informeren wij u (en niet de patiënt) hier mondeling of schriftelijk over. Indien u twijfelt, verzoeken wij u naar desbetreffende locatie te bellen voor overleg.

 

Verwijscriteria allergologie

Hooikoorts/allergische rhinoconjunctivitis (zie ook de NHG-richtlijn)

Diagnostiek (huidtesten/lab) en behandeling
Beoordeling immunotherapie
Indien Phadiatop negatief is, is verwijzing minder zinvol (advies: verwijzing KNO-arts)
Immunotherapie voor kat alleen zinvol bij beroepsgebonden expositie

 

Eczeem (zie ook de NHG-richtlijn)

Onderzoek naar contactallergisch eczeem (ook mogelijk via dermatoloog)
Bij andere atopische klachten (hooikoorts, astma, voedselallergie)
Eczeemklachten zonder andere klachten: verwijs naar dermatoloog
Geen onderzoek naar een (voedings)oorzaak van eczeem
Indien wij vinden dat de dermatoloog beter passende zorg kan leveren, zetten wij de verwijzing zonder overleg door

 

Voedselallergie (zie ook de NHG-richtlijn)

Klachten die kunnen passen bij oral allergy of anafylaxie

Geen diagnostiek naar histamine-intolerantie of MCAS

Geen diagnostiek naar voedselintolerantie

Solitaire buikklachten (vaak te herleiden tot IBS), (zie ook de NHG-richtlijn)

 

Urticaria en/of angio-oedeem (zie ook de NHG-richtlijn)

Uitleg en voorlichting patiënt
Behandeling (evt. met Anti-IgE: Omalizumab)
Geen diagnostiek naar voeding als oorzaak (conform richtlijn)
Bij solitair angio-oedeem en gebruik ACE-remmer: stop eerst ACE-remmer

Insectengifallergie

Betreft insectensteken (bij/wesp), geen insectenbeten (mug/horzel)
Klachten die passen bij allergische systeemreactie: diagnostiek en behandeling (immunotherapie)
Klachten die passen bij een ‘large local’ (alleen klachten rondom de steek), zie ook folder Large Local reactie

 

Geneesmiddelenallergie

Alleen huidtesten mogelijk met penicilline en amoxicilline

Op locatie Lairesse en Groningen zijn laag risico provocaties mogelijk, voor hoog-risico provocaties verwijzen wij door naar ziekenhuizen

Wel mogelijk: inventarisatie klachten, waarschijnlijkheidsdiagnose, advies t.a.v. veilige alternatieven en evt. vervolgonderzoek

Bij peri-operatieve anafylaxie: verwijs naar DPAC (Amsterdam), Erasmus MC, UMC Utrecht of UMCG.

 

Twijfelt u? Overleg dan met een van onze allergologen via ons intercollegiale nummer:

Locatie Locatiemanager Intercollegiaal nummer
DC Klinieken Lairesse Christel Hassink 088 0100 926
DC Klinieken Groningen Christina Westerbeek 088 0100 988
DC Klinieken Rotterdam Marion Kuper 088 0100 931

 

Terug naar boven