Prof. dr. J. de Monchy

Allergoloog

Opleiding

 • 1969 – 1975     Studie Geneeskunde Rijksuniversiteit Groningen.
  • Diverse student-assistentschappen.
  • Stage Anthonie van Leeuwenhoekhuis, Amsterdam en Karolinska Institutet, Stockholm.
 • Artsexamen Rijkuniversiteit Groningen
 • 1976 – 1980     Specialisatie Allergologie, Academisch Ziekenhuis Groningen. o.l.v. prof. dr. K. de Vries.
 • Proefschrift: The late allergic reaction in bronchial asthma.
 • Waarnemend hoofd afdeling Allergologie, Academisch Ziekenhuis Groningen.
 • 01-12-1993 Benoeming hoogleraar allergologie Rijks Universiteit Groningen / Academisch Ziekenhuis Groningen.

Werkervaring

 • 1993 – 2013: Hoofd onderafdeling Allergologie van de afdeling Interne Geneeskunde, Academisch Ziekenhuis Groningen (UMCG).

Aandachtgebieden

 • Heeft onderzoek gedaan naar melanomen en niet-melanomen huidkanker (onder meer in Australië)

Overig:

Diverse (Bestuur)functies, waaronder:

 • Voorzitter Medische Adviesraad Nederlandse Voedselallergie Stichting
 • Voorzitter I.T.R. (International Committee on Training and Research), adviesorgaan van de stichting CZK te Zwolle
 • Voorzitter CBO consensus voedselallergie
 • Lid commissie immuno-toxicologie gezondheidsraad
 • Lid commissie preventie van CARA gezondheidsraad
 • Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Allergologie
 • Voorzitter werkgroep Allergy and Clinical Immunology European Society of Respiratory Disease
 • Lid CBO consensus “Behandeling in het hooggebergte van astmapatiënten”.
 • Adviseur Astmacentrum Heideheuvel te Hilversum
 • Adviseur Nederlands Astmafonds
 • Lid werkgroep Bronchial Challenging European Association of Allergy and Clinical Immunology
 • Voorzitter werkgroep Industriële Longaandoeningen Groningen
 • Adviseur Huisartsen Laboratorium Groningen/Koog aan de Zaan
 • Lid stuurgroep SGO allergie
 • Lid adviesraad van de Astma Patiënten Vereniging (VbbA/LCP)
 • Lid begeleidingcommissies “Alba” CIVO TNO
 • Voorzitter sectie Allergologie (Interne Geneeskunde)
 • Lid concillium allergologicum
 • Voorzitter begeleidingscommissie expertisecentrum huid-en longaandoeningen
 • Voorzitter klachtencommissie allergologie
 • Lid werkgroep grondstofallergie van Productschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten.
 • Lid concillium medicinae internae (tot 2007)
 • Lid gezondheidsraadcommissie

Publicaties:

 • Referent diverse internationale en nationale tijdschriften
 • President UEMS sectie Allergologie, Europese Specialisten Organisatie Brussel.
 • Ex-Com EAACI adjunct member, chair specialty committee (2007-2015)
 • Adviseur diverse farmaceutische firma’s
 • Parttime aanstelling DC Klinieken Amsterdam Oud Zuid.