• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Foamcompressie

Wat is een foamcompressie?

Een foamcompressie is een behandeling van de spataderen door middel van echogeleide vloeistof dat in uw aderen wordt gespoten.

Verwijzing

De foamcompressie wordt afhankelijk van de aard van de aandoening al dan niet vergoed. Voor meer informatie, kijk op vergoedingen.

Vooronderzoek

Bij DC Klinieken wordt voorafgaand aan het eerste gesprek bij de specialist altijd een echo-onderzoek van de aderen (duplex) gedaan. Dit onderzoek vindt plaats om het verloop en het functioneren van uw aderen in kaart te brengen.

Het eerste gesprek

Met de uitslag van het duplexonderzoek kan de fleboloog op een zorgvuldige wijze een afgewogen en specifieke behandeling met u bespreken wat is afgestemd op uw aderstelsel.

In de meeste gevallen vindt de behandeling al tijdens het eerste gesprek plaats. Wanneer een operatieve ingreep nodig is, wordt u doorverwezen naar de algemeen chirurg van DC Klinieken.

De behandeling

Als uw spataderen relatief groot zijn, is de foamcompressie een goede behandeling. Daarbij wordt er onder echogeleiding opgeschuimde vloeistof in de aderen gespoten. Het dikkere schuim werkt beter in op de vaatwand.

Door het maken van een scan tijdens de behandeling controleren we of het schuim precies op de goede plek terecht komt. Na afloop van de behandeling volgt het platdrukken met een kous.

Door de foam en de druk van de kous kleven de wandjes aan elkaar en zal de spatader een strengetje worden. Dat strengetje verdroogt en verschrompelt.

De meeste mensen ervaren de behandeling niet als pijnlijk. Verdoving is dan ook niet nodig. Er wordt één been per keer behandeld. De behandeling duurt ongeveer een kwartier. U kunt lopend, op de fiets of met de auto weer naar huis.

Foamcompressie

Afspraak maken

Voor een sclerocompressie kunt u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u geen verwijzing nodig. U kunt ons direct bellen voor een afspraak: 088 0100 900.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van:

  • Maandag t/m donderdag van 8:00 tot 20:00 uur
  • Vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur
  • Zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie.

Vergoeding spataderbehandeling

Een groot deel van de spataderbehandelingen zijn per 1 januari 2012 uit het basispakket gehaald.

Wanneer u uw spataderen wil laten behandelen stelt de specialist de ernst van de spatader aan de hand van een schema vast. Dit schema verdeelt spataderen in verschillende categorieën: respectievelijk C0 t/m C6.

De eerste drie categorieën spataderen, C0, C1 en C2, zijn per 1 januari 2012 uit het basispakket gehaald en worden daardoor niet langer vergoed door uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars bieden de C2 spataderen wel aan in een aanvullende verzekering.

De overige categorieën C3 t/m C6, vallen tot op heden nog gewoon onder het basispakket zorgverzekering. Ook de diagnostiek en het eerste consult blijven onder het basispakket vallen en krijgt u dus vergoed.

Wel dient u altijd een verwijsbrief van de huisarts, of een andere medisch specialist, mee te nemen naar het consult.

Voor meer informatie en details over de vergoeding van een spataderbehandeling raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Foamcompressie

Wordt een foamcompressie bij DC Klinieken vergoed?

Soms. Een foamcompressie wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar, als er sprake is van een medische indicatie (CEAP klasse >3). Het ligt echter aan uw zorgverzekeraar en polis of u in aanmerking komt voor (volledige) vergoeding van deze zorg.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer 088 0100 937 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.