aA
Pagina voorlezen
Contact & FAQ

Psychosociale groepstherapie (stressorenbehandeling)

Groepstherapie, wat is het eigenlijk?

 

Het woord zegt het eigenlijk al, groepstherapie is therapie in groepsverband. Er zijn verschillende behandelingen die individueel gegeven worden, maar soms biedt groepstherapie uitkomst. Veel pijnpatiënten schrikken als het advies is groepstherapie te ondergaan. Er rust vaak een taboe op en veel van onze patiënten verwachten dit advies niet. Groepstherapie is vaak spannend: met een onbekende groep mensen praten over (soms) zeer ingrijpende gebeurtenissen. Maar de meeste mensen ervaren groepstherapie uiteindelijk als iets heel waardevols.

 

Groepstherapie blijkt een hele effectieve manier van behandelen. In een groep vind je herkenning, ontmoet je mensen met dezelfde problemen die echt begrijpen wat je voelt en vind je voorbeelden van hoe andere mensen met dezelfde problemen omgaan. Deze voordelen worden door veel mensen die groepstherapie volgen als heel fijn ervaren. Het geeft ze weer hoop voor de toekomst en geeft ze handvatten om beter te leren omgaan met de problemen die ze ervaren.

Bekijk de uitlegvideo

 

Wat zijn stressoren?

 

Stressoren zijn prikkels die emotioneel belastend zijn en stress veroorzaken. Maar wat is stress? Stress treedt op als er vanuit de omgeving of vanuit jezelf meer verwacht wordt dan je inschat zelf aan te kunnen.

 

Gevoelens van stress geven een stressreactie. Deze gevoelens kunnen zich uiten in gevoelens van angst, het niet meer zien zitten of slapeloosheid. Maar ook in lichamelijke reacties, zoals klamme handen, hartkloppingen of pijnlijke gewrichten.

 

Stressoren liggen buiten jezelf, je hebt er geen invloed op. Je kunt wel beïnvloeden hoe je met die stressoren omgaat. Bijvoorbeeld door je bewust te worden dat iets een stressor is. Door jouw ervaringen met anderen te delen, denkbeeldig filters of rolluiken te plaatsen of door een stressor niet meer toe te staan in jouw leven.

 

 

 

Het programma

Het is wetenschappelijk bewezen dat stress invloed heeft op ons lijf en functioneren. De stress die je ervaart door jouw stressoren is ook van invloed op jouw lichamelijke pijn en omgekeerd. Binnen de stressorenbehandeling ga je onderzoeken welke stressoren in jouw leven van invloed zijn op je dagelijks functioneren, inclusief de pijn die je daarbij ervaart.

 

We gaan je leren de pijn te begrijpen en je helpen om weer regie te nemen over je hoofd, lijf en je leven.

 

De stressorenbehandeling bestaat uit:

 

  • een dagdeel introductie waarin je uitleg krijgt over onze stressorenbehandeling
  • 12 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur gedurende een periode van 24 weken.

Het biopsychosociaal model

Het biopsychosociaal model noemt drie factoren die van invloed zijn bij pijnklachten, namelijk:

  • biologische / lichamelijke factoren > het lijf ​
  • psychische / mentale factoren > het hoofd ​
  • sociale / omgevingsfactoren > het leven

 

Al deze factoren zijn van invloed op elkaar.  Een verandering van één van deze factoren heeft dan ook gevolgen op de andere factoren.​ De mens is immers meer dan alleen een lichaam.

 

Bijvoorbeeld pijngevoelens, slaap en concentratie. Je voelt je vermoeid of neerslachtig, waardoor je niet kan of wilt deelnemen aan sociale activiteiten. Maar andersom werkt het ook zo, als je verdrietig, boos of weinig energie hebt, is dat van invloed op jouw pijnervaring. Gevoelens en gedachten spelen een belangrijke rol bij pijn. Ze bepalen mede de intensiteit van de pijn, kunnen pijn uitlokken en onderhouden.

Onderdeel van integrale pijnzorg

De stressorenbehandeling van DC Klinieken maakt deel uit van onze integrale pijnzorg. Als grootste landelijke aanbieder van pijnzorg, helpen wij jaarlijks vele patiënten van hun pijn af en leren hen leven met pijn. Naast deze vorm van groepstherapie, helpen wij onze chronische pijnpatiënten met beweegtherapie of andere reguliere pijnbehandelingen.

 

Landelijke aanbieder, persoonlijk in benadering

Met tien pijncentra door heel Nederland is er altijd een pijncentrum bij jou in de buurt. Onze patiënten worden verwezen via de huisarts of behandelend specialist; als zij geen mogelijkheden zien om (oorzaken van) de pijn te behandelen, verwijzen zij je door naar een van onze pijncentra.

 

Verzekerd van goede zorg

Met een verwijzing van je huisarts of behandelend specialist kan je snel bij ons terecht, vaak binnen een week. Ook worden alle pijnbehandelingen vergoed door de zorgverzekeraar, wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Zo kan jij je richten op je herstel.

Terug naar boven