Trigeminus neuralgie is een aandoening en onderdeel van het specialisme neurologie

Wat is trigeminus neuralgie?

Trigeminus neuralgie is een van de meest voorkomende vormen van aangezichtspijn. De pijn wordt veroorzaakt door de nervus trigeminus. Deze zenuw is verantwoordelijk voor het gevoel in het aangezicht. De zenuw wordt ook wel drielingzenuw genoemd. Hij verspringt namelijk vanuit het zogeheten ganglion van Gasser in drie takken. De verschillende takken zijn verantwoordelijk voor het gevoel van het voorhoofd en de ogen, het middenstuk van het gelaat en de onderkant van het hoofd.


De klachten kenmerken zich als een aanvalsgewijze pijn aan één kant van het hoofd. De pijn wordt vaak vergeleken met stroomstoten. De plaats van de pijn kan aanduiden welke zenuwtak de veroorzaker is. Tussen de pijnaanvallen is de pijn vaak helemaal weg. De klachten kunnen plots ontstaan, maar ook plots verdwijnen. Vaak wordt de pijn uitgelokt door kou, bewegingen en aanrakingen.


trigeminus neuralgie


Mogelijke oorzaken

De pijn bij trigeminus neuralgie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een overprikkeling van de aangezichtszenuw. Dit komt bijvoorbeeld door een bloedvat dat tegen de zenuw aandrukt. In zeldzame gevallen wordt de pijn veroorzaakt door een tumor of ontsteking.


Behandelingen en onderzoek

Heeft u last van hevige hoofdpijn aan één kant van het hoofd? Neem dan contact op met uw huisarts. Met een verwijzing van de huisarts kunt u vervolgens terecht bij een van de 10 erkende hoofdpijncentra van DC Klinieken. Deze vormen de grootste keten van hoofdpijncentra in Nederland. Door deze gespecialiseerde aanpak kunnen de meeste vormen van aangezichtspijn effectief worden behandeld.


Behandelingen bij DC Klinieken

Hoofdpijncentrum

DC Klinieken heeft tien (erkende) hoofdpijncentra. Dit is een gespecialiseerde afdeling of poli die patiënten met (vaak ernstige) hoofdpijnklachten behandelt. In onze hoofdpijncentra werken neurologen samen met anesthesiologen-pijnartsen en hoofdpijnverpleegkundigen.