Dagbehandeling

Dagbehandeling in het kort

  • De dagbehandeling is een speciale afdeling om patiënten te laten bijkomen uit een roesje of ander sederend middel.
  • Deze afdeling wordt voornamelijk gebruikt voor maag- en darmonderzoeken en pijnzorg.
  • Het verblijf op een dagbehandeling is vaak beperkt tot een aantal uren.

Wat is een dagbehandeling?

U heeft binnenkort een pijnbehandeling of een maagonderzoek. Tijdens dit onderzoek krijgt u een verdovend of sederend middel (slaapmiddel) toegediend. Na het onderzoek kunt u niet direct naar huis, maar moet u bijkomen van de behandeling en van het toegediende middel.

 

Na een behandeling met verdovend middel wordt u overgebracht naar de dagbehandeling. Dit is een aparte afdeling waar u kunt bijkomen en waar u onder supervisie staat van onze verpleegkundigen. Zij monitoren continu de gezondheid en het herstel.

 

Ontslag uit de dagbehandeling

U zult regelmatig door de verpleegkundigen worden gecontroleerd . Ze doen kort lichamelijk onderzoek en stellen u enkele vragen. Aan de hand daarvan besluiten zij wanneer u weer naar huis mag gaan.

 

Let op! Na ontslag mag u alleen onder begeleiding de kliniek verlaten.

 

Wanneer moet u naar de dagbehandeling?

Zoals eerder vermeld, moet u herstellen op de dagbehandeling als u een behandeling met verdoving/sedatie heeft ondergaan. Het kan echter ook voorkomen dat u heftiger dan normaal reageert op een behandeling en voor controle nog een paar uur moet blijven.

Begeleiding

Als u op de dagbehandeling wordt opgenomen, wordt dit tijdens het maken van de afspraak en eventueel intakegesprek besproken.

 

Let op! Het is verplicht om begeleiding mee te nemen als u wordt opgenomen en wanneer dit expliciet wordt gezegd tijdens het maken van uw afspraak.

 

Wij nemen uw veiligheid serieus, zowel voor, tijdens als na de behandeling. Door de verdoving bent u niet in staat om zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Mocht u geen begeleiding mee hebben genomen, dan is het mogelijk dat uw behandeling wordt geweigerd en op een andere datum moet worden uitgevoerd.

 

De begeleider kan tijdens uw behandeling en herstel plaatsnemen in de wachtkamer. Al onze locaties beschikken over koffie/thee/water en wifi.

Pijnbehandeling

Vergoedingen & aangesloten zorgverzekeraars

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico.

Meer over zorgverzekeraars
Terug naar boven