• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Kindercardiologie

ECG_DEFWat is kindercardiologie?

Kindercardiologie is onderzoek en behandeling van klachten bij kinderen rond het hart. Tijdens dit spreekuur worden diverse onderzoeken uitgevoerd om te kijken wat en of uw kind wat mankeert.

Verwijzing

In overleg met de arts van het consultatiebureau, de huisarts of de kinderarts is er besloten tot nader onderzoek en wordt u verwezen naar een kindercardioloog.

Meestal gebeurt dit omdat er een hartruis is geconstateerd, maar soms ook omdat kinderen hartkloppingen of pijn op de borst hebben. Bij 70% van alle kinderen tussen 0-16 jaar kan een geruis gehoord worden, maar in 90% van de gevallen is echter niets ernstigs aan de hand. Mocht er wel iets mis zijn, dan is het vanwege mogelijke consequenties belangrijk snel duidelijkheid te krijgen voor ouders/verzorgers.

Bij DC Klinieken kunt u meestal binnen een week terecht.

Hartruis

Een hartruis of souffle is het geluid dat wordt veroorzaakt door het snel en krachtig stromen van het bloed. In het algemeen geldt dat luide geruisen horen bij (aangeboren) hartafwijkingen. Bij de minder luide geruisen is dat minder duidelijk. Vaak is een minder hard geruis ‘onschuldig’. Zo’n onschuldig geruis komt bij kinderen tussen 0 en 16 jaar vaak voor en wordt veroorzaakt door trillingen in het hart tijdens het uitstromen van het bloed. Er is dan dus geen sprake van een hartaandoening.

Het onderzoek

Het onderzoek door de kindercardioloog bestaat uit een lichamelijk onderzoek (dit bestaat uit het nakijken van uw kind met o.a. luisteren naar hart en longen) en een hartecho. Er wordt eerst wat gel op de borstkas gesmeerd, waarna met de echokop (een zogenaamde transducer) via een monitor het hartje kan worden gezien. Ook tijdens dit onderzoek spelen de ouders / verzorgers een belangrijke rol bij het kalmeren van hun kind.

Bovenstaand onderzoek wordt eventueel aangevuld met een electrocardiogram (ook wel ‘hartfilmpje’ of ECG genoemd). Hiermee wordt de electrische activiteit van het hart gemeten. Op deze wijze kan direct de aanwezigheid van een (aangeboren) hartafwijking worden vastgesteld. Om te zien of er een ritmestoornis is wordt er een ECG en eventueel ook een 24-uurs ECG (holter) en/of een event-recorder gebruikt.

Na het hartfilmpje gaat u met uw kind naar de kindercardioloog. Die zal eerst het lichamelijk onderzoek verrichten. Daarna wordt de echo van het hart gemaakt.

Duur van het onderzoek

Het lichamelijke onderzoek, een hartecho, het maken van een ECG (de eventrecorder) en het bespreken van de resultaten duurt bij elkaar ongeveer 30 minuten waarvan circa 20 minuten bij de kindercardioloog.

Voor het aanbrengen van het 24-uurs ECG / de eventrecorder wordt een aparte afspraak gemaakt.

De uitslag

De uitslag van de onderzoeken is meteen bekend. De kindercardioloog zal zijn bevindingen met u bespreken en uitleggen wat een eventuele behandeling inhoudt. U krijgt direct een brief voor de huisarts mee naar huis.

Kindercardiologie

Afspraak maken

Voor kindercardiologie moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van de arts van het consultatiebureau, de huisarts of de kinderarts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 088 0100 900.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van:

  • Maandag t/m donderdag van 8:00 tot 20:00 uur
  • Vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur
  • Zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 20 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

Heeft u een afspraak bij DC Klinieken Den Haag of Rotterdam? Dan is onderstaande op u van toepassing!

Omdat de benodigde onderzoeken in verschillende onderzoekskamers plaatsvinden verzoeken wij u voor baby’s een omslagdoek, en voor grotere kinderen een badjas mee te nemen.

Kindercardiologie

Wordt kindercardiologie bij DC Klinieken vergoed?

Ja. Kindercardiologie valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed. Zorg voor kinderen tot 18 jaar kent ook geen eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer 088 0100 937 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.