Pagina voorlezen

Hiv in het kort

  • Hiv is een virus dat stap voor stap het afweersysteem afbreekt dat je lichaam heeft opgebouwd om je te beschermen tegen allerlei virussen en bacteriën
  • Als die beschermlaag zo verzwakt is dat je lichaam zich bijna niet meer kan beschermen, dan wordt gesproken van aids
  • Hiv is goed te behandelen, maar niet te genezen

Over het Hiv Behandelcentrum

Het Hiv Behandelcentrum Amsterdam heeft een eigen visie op hiv zorg. Mensen met hiv kunnen tegenwoordig een lang en gezond leven leiden. Onze kliniek in Amsterdam biedt daarom een behandeling die past bij dat leven. Deze stel je samen op met een vast team van betrokken en deskundige internisten en verpleegkundigen. Wij kijken daarbij verder dan alleen naar hiv. Daarom bespreken we graag open alle aspecten van het leven die horen bij gezond oud worden.

 

Dankzij onze unieke samenwerking met het Amsterdam UMC, huisartsen en andere partners kunnen we je helpen in het zoeken naar oplossingen. Het hiv behandelcentrum beschikt over een eigen laboratorium waar je bloed kunt prikken. Wij bieden zoveel mogelijk zorg onder één dak.

Wat is hiv?

Hiv ( Human Immuno deficiency Virus) is een menselijk virus dat de afweer afbreekt. Het behoort tot de groep van  retrovirussen. Het hiv virus dringt de CD4 cellen binnen, dit zijn witte bloedcellen die deel uit maken van je immuunsysteem en helpen om infecties te bestrijden.

 

Via deze CD4 cellen kan het hiv virus zich heel snel vermeerderen en uiteindelijk de CD4 cel vernietigen. Daarmee vermindert je afweer en ben je steeds vatbaarder voor andere virussen en bacteriën. Wanneer je geen behandeling krijgt, kan het levensbedreigend zijn.

 

De verminderde weerstand kan leiden tot diverse symptomen en klachten. Soms krijgen mensen griepachtige verschijnselen kort nadat ze hiv hebben opgelopen. Deze kunnen variëren van koorts, opgezette lymfeklieren, keelpijn, huiduitslag, recent gewichtsverlies, misselijkheid, braken, diarree, gewrichtspijn. Je spreekt dan van een acute hiv-infectie.

 

Je kunt hiv ook ongemerkt oplopen en op een later moment klachten ontwikkelen. Dat kan na twee jaar zijn, maar ook na tien jaar, dat is niet te voorspellen en verschilt van persoon tot persoon. Je spreekt dan van een chronische infectie.

Hiv sneltest

Hoe kun je hiv oplopen?

Hiv is een virus dat overgedragen kan worden via slijmvliezen, sperma en bloed;

 

  • door onbeschermde seks ( orale seks, anale seks, vaginale seks, )
  • door het delen van injectienaalden,
  • door moeder-kind ( zwangerschap, geboorte, borstvoeding)
  • door geïnfecteerd bloed ( transfusie)

Hiv behandeling

 

Hiv is niet te genezen, maar is wel goed te behandelen. Bij een succesvolle behandeling met medicatie heb je een goede levensverwachting. Het hiv behandelcentrum in Amsterdam biedt daarom een hiv-behandeling die past bij je dagelijkse leven. Je kunt verschillende hiv-remmers kiezen. In overleg bepalen we welke combinatie het beste bij je aansluit. Tijdens persoonlijke consulten kijken we verder dan alleen hiv. Onze internisten en verpleegkundigen zijn breed geschoold in de diverse mentale en fysieke aspecten van gezond ouder worden.

 

Hiv behandeling op maat

 

Wat en waarom

 

De behandeling van hiv is de afgelopen jaren in alle opzichten enorm verbeterd. De hiv-remmers hoeven nog maar een of twee keer per dag genomen te worden. Ook hebben ze minder bijwerkingen dan vroeger. Met de juiste hiv-behandeling streven behandelaars naar een zo snel mogelijke daling van de ‘viral load’: het aantal virusdeeltjes in het bloed. Het doel is dat de viral load zo laag is dat ze niet gemeten kan worden. Niet meetbaar betekent dat hiv niet meer ziek maakt, niet overdraagbaar is en dat het afweersysteem weer kans krijgt om sterker te worden.

 

Bij het hiv behandelcentrum

 

Het HIV Behandelcentrum streeft naar een behandeling op maat. Er is er een ruime keuze uit medicijncombinaties. Om een behandeling op maat samen te stellen wordt gekeken naar de uitslagen van lichamelijke onderzoeken, de geschiedenis en ervaring met medicijnen en de psychologische en sociale aspecten van je leven. Op basis van deze informatie zal het team adviseren over de beste behandeling. Het besluit hierover wordt samen met jou genomen. Dankzij het partnership met het Amsterdam UMC kun je ook deelnemen aan academische studies die passen bij je behandeling.

 

Controles

 

Wat en waarom

 

Zodra het virus in je bloed niet meer detecteerbaar is, zijn halfjaarlijkse controles nodig om de bloedwaardes te meten. Dat doen we om de situatie te monitoren en te bekijken of we iets aan de behandeling moeten veranderen.

 

Bij het HIV Behandelcentrum

 

De regelmatige controles zijn met je vaste internist of verpleegkundige. Het HIV Behandelcentrum heeft een eigen laboratorium om bloed te prikken op dezelfde locatie. Tijdens de controles richten we ons niet alleen op de resultaten uit het lab en de behandeling, maar kijken we ook naar andere aspecten van je gezondheid.

 

De hiv- en andere medicatie haal je op bij je eigen apotheek en/ of bij de DC Apotheek gevestigd in hetzelfde pand als DC Klinieken Lairesse. Bij het consult willen wij graag de medicijnen doornemen die je regelmatig gebruikt. Dat zijn de medicijnen die je van óns krijgt, maar ook de medicijnen die je eventueel van andere artsen krijgt en de medicijnen/middelen die je zelf koopt. Al deze middelen kunnen invloed op elkaar uitoefenen (zogenaamde ‘interacties’) met als gevolg daarvan ernstige bijwerkingen of klachten, te sterke werking of juist minder werking van de hiv-behandeling.

 

Wat kun je doen om veilig medicijnen te gebruiken of veilig medicijnen voorgeschreven te krijgen?

Vraag bij elk bezoek aan de apotheek om een nieuw ‘Actueel Medicatie Overzicht’ (AMO) en deel dit met ons bij je controle bezoek.

We adviseren je graag over medicijnen, stel je vragen dus gerust aan je arts of verpleegkundige.

 

Meer informatie

Oud worden met hiv

 

 

Wat en waarom

 

Bij gezond ouder worden met hiv hoort ook omgaan met de extra risico’s die het virus met zich meebrengt. Uit onderzoek waar onze patienten aan meewerken blijkt dat hiv ervoor kan zorgen dat de kans op bepaalde (ouderdoms-)aandoeningen groter is, zoals hart- en vaatziekten, kanker, nierziekten en hersenziekten.

Zelfmanagement en preventie zijn daarom erg belangrijk: wat kan iemand behalve het behandelen van de hiv nog meer doen om risico’s te beperken? Denk daarbij aan stoppen met roken, veel bewegen, weinig alcohol drinken en een gezond dieet.

 

 

Bij het HIV Behandelcentrum

 

We staan open voor alles wat je wilt bespreken over je eigen gezondheid. Waar mogelijk adviseren, motiveren en helpen we je bij het stellen van realistische doelen. Als het nodig is, verwijzen we je naar andere deskundigen in ons uitgebreide netwerk. We kunnen ook samenwerken met je huisarts of andere behandelaars, als dat voor jou goed is. Een van onze teamleden geeft vanuit de HIV vereniging een workshop over leven met hiv: “Positief Leven”. We kunnen je daarover informeren.

 

 

Meer informatie

 

Het hiv team

Het Hiv Behandelcentrum heeft een vast team van betrokken en deskundige internisten, verpleegkundigen en assistentes. Er wordt verder gekeken dan alleen naar hiv. Alle aspecten die horen bij een leven met hiv worden besproken. Niet alleen de medische kant krijgt aandacht, ook bij de psychosociale zaken wordt stilgestaan. Dankzij de unieke samenwerking met Amsterdam UMC, huisartsen en andere partners wordt zoveel mogelijk gestreefd naar de beste aanpak.

Afspraak maken

 

Wilt u een afspraak maken of meer informatie over dit specialisme en de mogelijkheden?

 

Neem dan contact met op de afdeling infectieziekten:

 

Aanvullende informatie

Terug naar top arrow_upward
close