Blog4 april 2023

Wat is het geheim van integrale pijnzorg?

DC Klinieken biedt patiënten met chronische pijn integrale pijnzorg. Deze unieke aanpak verbetert bij veel mensen de kwaliteit van leven. Pijnspecialist Leon Ubags van DC Klinieken Breda legt uit hoe dat zit.

 

“Alléén pijnbestrijding, zoals medicatie en injecties, blijkt bij patiënten met chronische pijn vaak onvoldoende te werken”, zegt Leon Ubags, anesthesioloog-pijnspecialist van DC Klinieken Breda. Om die reden heeft DC Klinieken een unieke aanpak – integrale pijnzorg – die is gebaseerd op het zogeheten biopsychosociale model. “Volgens dat model heeft pijn niet alleen met biologische factoren te maken, dus met je lijf. Maar zeker ook met psychische en sociale factoren, met je hoofd en je leven, denk hierbij aan stress, werk en relaties.”

Stressorengroepsbehandeling en beweegtherapie

Hoe integrale pijnzorg er voor een individuele patiënt uitziet, hangt uiteraard af van de patiënt en diens klachten. Naast pijnbestrijding en pijneducatie (“uitleg over pijn en informatie over wat een patiënt zélf kan doen”) zijn stressorengroepsbehandelingen en beweegtherapie behandelopties. Ubags: “Stressorengroepsbehandelingen zijn 12 groepsbijeenkomsten in een periode van 24 weken. In totaal 8 patiënten met chronische pijn gaan in zo’n groep onderzoeken welke stressoren in hun leven invloed hebben op hun dagelijks functioneren en hun pijn. Ook gaan ze leren de regie te nemen over hoofd, lijf en leven.” Beweegtherapie op het beweegplein is een intensief trainingsprogramma. “Dat is speciaal ontwikkeld voor patiënten met pijn in de lage rug. Zij trainen er onder begeleiding van een fysiotherapeut.”

“Het is voor mij als pijnspecialist prettig om op deze manier mensen vooruit te helpen, om hun kwaliteit van leven te verbeteren.”

Belangrijke rol pijnconsulent

Bij integrale pijnzorg zijn verschillende specialisten betrokken. Natuurlijk de anesthesioloog-pijnspecialist zelf, die de indicatie voor de behandeling stelt. Daarnaast de fysiotherapeut, de neuroloog en de psycholoog. En altijd ook de pijnconsulent. “Deze pijnconsulent ondersteunt bij de behandeling, denk aan het geven van pijneducatie, het stellen van doelen en het begeleiden van de stressorengroepsbehandelingen. Verder is de pijnconsulent het vaste aanspreekpunt voor iedere pijnpatiënt, dat ervaren patiënten als erg prettig.”

 

Een ander voordeel van de pijnzorg van DC Klinieken zijn de korte wachttijden. “Bij DC Klinieken Breda komen patiënten daarom soms van heinde en verre naar ons toe. Ze vinden het fijn snel geholpen te kunnen worden. Dat is niet alleen belangrijk voor hen, maar ook voor de pijn zelf. Als pijn 3 tot 6 maanden duurt spreken we over chronische pijn en die is vaak hardnekkiger te behandelen dan acute pijn. Dus hoe eerder we kunnen beginnen met behandelen, hoe beter we kunnen voorkomen dat de pijn chronisch wordt.”

Levenskwaliteit

Patiënten met pijn hebben veel baat bij die korte wachttijden en de unieke aanpak van DC Klinieken. Ubags: “Veel mensen met langdurige pijnklachten merken dat hun pijn een grote invloed heeft op het functioneren thuis of op het werk. Tijdens een integrale behandeling zie je veel patiënten ineens met sprongen vooruitgaan. Dan kunnen ze bijvoorbeeld weer gaan werken, wat tijdenlang niet lukte. Het is voor mij als pijnspecialist prettig om op die manier mensen vooruit te helpen, om hun kwaliteit van leven te verbeteren.”

Terug naar boven