aA
088 0100 900
Pagina voorlezen

Medisch dossier

Opvragen medisch dossier

 

Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medisch dossier. Ook is het mogelijk een kopie van uw medisch dossier en/of diagnostisch beeldmateriaal zoals röntgenfoto’s of MRI-scans op te vragen. Dit recht heeft u te allen tijde, dit geldt voor het moment dat u nog onder behandeling bent bij DC Klinieken, alsmede na uw behandeling.

 

Indien u uw dossier wilt inzien en/of een kopie hiervan wilt ontvangen kunt u gebruik maken van het patiëntenportaal ‘Mijn DC Klinieken’. Mocht u nog geen toegang hebben tot het patiëntenportaal kunt u deze toegang aanvragen via ons Service- en Informatiecentrum (SIC) via 088 0100 900. De collega’s van het SIC zullen door middel van een identiteitscontrole de toegang tot het patiëntenportaal verlenen.

 

Om toegang te krijgen tot uw diagnostisch beeldmateriaal krijgt u direct na uw radiologie afspraak een formulier mee met een referentiecode. Met behulp van deze referentiecode kunt u via beeld.dcklinieken.nl de beelden bekijken. Mocht u de referentiecode niet ontvangen hebben of kwijt zijn kunt u deze telefonisch opvragen bij het SIC.

 

Voor de volgende specialismen is de procedure voor het opvragen van uw medisch dossier anders:

 

  • Orthopedie
  • Reumatologie
  • Gynaecologie
  • Huidtherapie
  • Plastisch chirurgie

 

Wilt u uw dossier opvragen voor één van deze specialismen dan verzoeken wij u het onderstaande formulier ‘Medische gegevens’ in te vullen. Let bij het invullen goed op of u het juiste vakje aankruist: een kopie medisch dossier bevat alleen informatie over uw onderzoeken en verslagen, geen diagnostisch beeldmateriaal. Wilt u een kopie van uw röntgenfoto of MRI-scan? Vinkt u dan het vinkje ‘Kopie uitslagen diagnostiek’ aan.

 

Het ingevulde formulier kunt u samen met de gevraagde persoonsdocumenten versturen naar inzagedossier@dcklinieken.nl.

 

Of naar onderstaand postadres:

 

DC Klinieken
T.a.v. Service- en Informatiecentrum, afdeling inzage dossier
Louis Armstrongweg 28
1311 RK Almere

 

Uw medisch dossier wordt binnen enkele werkdagen na ontvangst van uw volledige aanvraag verstuurd via een beveiligde mail. U ontvangt een SMS met een code om het bestand met uw gegevens te ontgrendelen. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw gegevens veilig verzonden worden.

 

Let op! Wij willen u erop wijzen dat alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren door onze medewerkers in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast moet er ook een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Correctie persoonsgegevens indienen

 

Als patiënt heeft u het recht om correctie te vragen van de persoonsgegevens in uw medisch dossier. Alleen feitelijke gegevens kunnen worden verbeterd, zoals fouten in uw naam of geboortedatum. Indrukken, meningen en conclusies van uw behandeld arts kunnen niet gecorrigeerd worden. Wel kunt u in dat geval een aanvullende verklaring aan uw medisch dossier laten toevoegen.

 

U kunt uw gegevens in uw medisch dossier op twee manieren laten aanpassen:.

 

  • Aan de balie: neemt u hiervoor uw identificatiebewijs mee
  • Het formulier ‘medische gegevens’ (zie link onderaan dit tekstblok)

 

Het ingevulde formulier kunt u samen met de gevraagde persoonsdocumenten versturen naar

 

 

Of naar onderstaande postadres:

 

DC Klinieken

t.a.v. Service- en Informatiecentrum, afdeling inzage dossier

Louis Armstrongweg 28

1311 RK Almere

 

Let op! Wij willen u erop wijzen dat alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren door onze medewerkers in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast moet er ook een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Medische gegevens overdragen naar een andere zorginstelling

 

Als patiënt mag u uw medische gegevens meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat. Bijvoorbeeld de gegevens die zijn verzameld door het maken van een röntgenfoto of MRI. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die uw zorgverlener vaststelt op basis van de door u verstrekte gegevens.

 

Indien u uw medische gegevens wilt overdragen aan een andere zorgaanbieder, dan verzoeken wij u het onderstaande formulier ‘Medische gegevens’ in te vullen en dit samen met de gevraagde persoonsdocumenten te versturen naar

Of naar onderstaande postadres:

 

DC Klinieken

t.a.v. Service- en Informatiecentrum, afdeling inzage dossier

Louis Armstrongweg 28

1311 RK Almere

 

Let op! Wij willen u erop wijzen dat alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren door onze medewerkers in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast moet er ook een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging medisch dossier

Als patiënt heeft u het recht om (gedeeltes van) uw medisch dossier te vernietigen. Hier zijn echter uitzonderingen op. Zo kan het namelijk zijn dat een andere wetgeving of voorschrift ons verplicht bepaalde onderdelen van uw dossier te bewaren. Elk verzoek voor vernietiging zal dus beoordeeld worden in overleg met uw behandeld arts.

Indien u gegevens in uw medisch dossier wilt laten verwijderen, dan verzoeken wij u het onderstaande formulier ‘Medisch gegevens’ in te vullen en dit samen met de gevraagde persoonsdocumenten te versturen naar

Of naar onderstaande postadres:

DC Klinieken

t.a.v. Service- en Informatiecentrum, afdeling inzage dossier

Louis Armstrongweg 28

1311 RK Almere

Let op! Wij willen u erop wijzen dat alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren door onze medewerkers in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast moet er ook een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw privacy?

Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) Suzanne le Feber via

 

Terug naar top arrow_upward
close