Ik ben pijn- of neurologiepatiënt en verzekerd bij (een van de labels van) VGZ, wat betekent dat in 2024 voor mij?

In 2024 hebben wij geen contract voor pijnzorg en neurologie met VGZ en de labels onder VGZ. Dit betekent dat VGZ alleen een deel van de behandeling vergoedt. Wij betalen de rest van de rekening en dienen ook de declaratie in. Doordat VGZ de vergoeding van ongecontracteerde zorg heeft verlaagd, zijn wij helaas genoodzaakt u te vragen om een eigen bijdrage. Deze kosten betaalt u direct na uw behandeling in onze kliniek. Op deze pagina kunt u meer informatie lezen over de wijziging van het coulancebeleid en voor welke behandeling welke eigen bijdrage geldt. Wanneer u bij (een van de labels van) VGZ een restitutiepolis of combinatiepolis heeft die aangeeft 100% te vergoeden bij niet gecontracteerde zorgverleners in de MSZ (ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra), wordt de factuur wel 100% vergoed en betaalt u geen eigen bijdrage. Voor de beschikbare restitutiepolissen verwijzen wij graag naar de website van VGZ. Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan worden uw zorgkosten ook in 2024 gewoon vergoed en vragen wij geen eigen bijdrage.

Het vervolgonderzoek (een coloscopie) van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. Houdt u hierbij wel rekening met uw risico.

Ja, de zorg die u bij DC Klinieken krijgt vanuit de basisverzekering wordt in vrijwel alle gevallen 100% vergoed. Net als in het ziekenhuis. U heeft hiervoor wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Kijk voor meer informatie op www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Ja, DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie over de contracten kunt u kijken op www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

DC Klinieken heeft met alle zorgverzekeraars contracten. Het komt soms wel voor dat een specifieke behandeling onder een bepaald specialisme, niet gecontracteerd is. Dit geldt voor pijnzorg bij Menzis (en alle labels die vallen onder Menzis) en pijnzorg en neurlogie bij VGZ (en alle labels die vallen onder VGZ). Maar omdat wij werken met een coulanceregeling, hoeft u de factuur voor deze zorg bij Menzis en VGZ (en labels) niet zelf te betalen. Bij Menzis moet u wel zelf de factuur declareren. Bij VGZ doen wij dit voor u. Kijk voor meer informatie over vergoedingen en de uitzonderingen voor VGZ en Menzis op www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Terug naar boven