aA
Pagina voorlezen
Contact & FAQ

Ik ben pijnpatiënt en verzekerd bij (een van de labels van) VGZ, wat betekent dat in 2023 voor mij?

Wij hebben net als in 2022, ook in 2023 geen contract voor pijnzorg met VGZ en de labels onder VGZ. Dit betekent dat VGZ alleen een deel van de behandeling vergoedt. Wij betalen de rest van de rekening en dienen ook de declaratie in. Doordat VGZ de vergoeding van ongecontracteerde zorg drastisch verlaagt in 2023, zijn wij helaas genoodzaakt u te vragen om een eigen bijdrage van €150,- per behandeling. Deze kosten betaalt u direct na uw behandeling in onze kliniek. Wanneer u bij (een van de labels van) VGZ een restitutiepolis of combinatiepolis heeft die aangeeft 100% te vergoeden bij niet gecontracteerde zorgverleners in de MSZ (ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra), wordt de factuur wel 100% vergoed en betaalt u geen eigen bijdrage van €150,-. Voor de beschikbare restitutiepolissen verwijzen wij graag naar de website van VGZ. Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan worden uw zorgkosten ook in 2023 gewoon vergoed en vragen wij geen eigen bijdrage.Op deze pagina kunt u meer informatie lezen over de wijziging van het coulancebeleid.

Een diagnosebehandelcombinatie (dbc), ook wel een dbc-zorgproduct genoemd, is een behandeltraject met een afgebakende doorlooptijd die hoort bij een specifieke zorgvraag. Het is een pakket aan zorgproducten dat een patiënt gemiddeld ontvangt bij een bepaalde diagnose. Het is dus niet de zorg die u als individu heeft ontvangen. Dit houdt ook in dat niet elke injectie, test of foto apart wordt berekend. U ontvangt een factuur waarop gemiddelde tarieven in rekening zijn gebracht. Ga naar deze pagina voor meer informatie over de registratie en declaratie van zorg.

Ja, de zorg die u bij DC Klinieken krijgt vanuit de basisverzekering wordt in vrijwel alle gevallen 100% vergoed. Net als in het ziekenhuis. U heeft hiervoor wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Kijk voor meer informatie op www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Ja, DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie over de contracten kunt u kijken op www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

DC Klinieken heeft met alle zorgverzekeraars contracten. Het komt soms wel voor dat een specifieke behandeling onder een bepaald specialisme, niet gecontracteerd is. Dit geldt voor pijnzorg bij Menzis (en alle labels die vallen onder Menzis) en pijnzorg en neurlogie bij VGZ (en alle labels die vallen onder VGZ). Maar omdat wij werken met een coulanceregeling, hoeft u de factuur voor deze zorg bij Menzis en VGZ (en labels) niet zelf te betalen. Bij Menzis moet u wel zelf de factuur declareren. Bij VGZ doen wij dit voor u. Kijk voor meer informatie over vergoedingen en de uitzonderingen voor VGZ en Menzis op www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Als uw behandeling over de jaargrens gaat, dan kan dit inderdaad gebeuren. De startdatum van uw zorgtraject (officieel een diagnosebehandelcombinatie (dbc) genaamd), is namelijk leidend voor welk eigen risico aangesproken wordt. U komt bijvoorbeeld in januari voor een behandeling naar onze kliniek. Maar de dbc is al in december geopend toen u voor het eerste consult kwam. Hierdoor betaalt u uw eigen risico van het vorige jaar. Ook al krijgt u de factuur pas in januari, nadat de dbc gesloten is. Meer informatie kunt u hier vinden.

Wanneer u pijnzorg van DC Klinieken heeft ontvangen én bent verzekerd bij (een van de labels van) VGZ sturen wij de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar betaalt de factuur geheel of gedeeltelijk aan ons. Daarbij wordt ook uw (nog openstaande) eigen risico verrekend. Kijk voor meer informatie op www.dcklinieken.nl/vergoedingen. 

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Doet u dit niet, dan moet u de kosten van de behandeling zelf betalen. Dit geldt ook voor buitenlandse patiënten zonder Nederlandse zorgverzekering. Hiervoor geldt het passantentarief. Deze kunt u vinden op www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Wanneer u pijnzorg van DC Klinieken heeft ontvangen én bent verzekerd bij (een van de labels van) Menzis, ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur stuurt u naar uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar betaalt de factuur geheel of gedeeltelijk aan u uit. Daarbij wordt ook uw (nog openstaande) eigen risico verrekend. U maakt het bedrag aan ons over dat u terug heeft gekregen van uw zorgverzekeraar plus het eigen risico dat nog openstond. Onder vermelding van het factuurnummer, maakt u het bedrag over naar Stichting DCA rekeningnummer NL98 RABO 0395080843.

U heeft zorg ontvangen van DC Klinieken, de factuur van die zorg sturen wij naar uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u vragen heeft over de kosten, bijvoorbeeld omdat het eigen risico twee keer wordt verrekend of de datum niet klopt met uw bezoek aan de kliniek. Dit heeft te maken met hoe wij zorg registreren en declareren. Meer informatie kunt u hier lezen.

Terug naar boven