Wat is een dbc?

Een diagnosebehandelcombinatie (dbc), ook wel een dbc-zorgproduct genoemd, is een behandeltraject met een afgebakende doorlooptijd die hoort bij een specifieke zorgvraag. Het is een pakket aan zorgproducten dat een patiënt gemiddeld ontvangt bij een bepaalde diagnose. Het is dus niet de zorg die u als individu heeft ontvangen. Dit houdt ook in dat niet elke injectie, test of foto apart wordt berekend. U ontvangt een factuur waarop gemiddelde tarieven in rekening zijn gebracht. Ga naar deze pagina voor meer informatie over de registratie en declaratie van zorg.

Als uw behandeling over de jaargrens gaat, dan kan dit inderdaad gebeuren. De startdatum van uw zorgtraject (officieel een diagnosebehandelcombinatie (dbc) genaamd), is namelijk leidend voor welk eigen risico aangesproken wordt. U komt bijvoorbeeld in januari voor een behandeling naar onze kliniek. Maar de dbc is al in december geopend toen u voor het eerste consult kwam. Hierdoor betaalt u uw eigen risico van het vorige jaar. Ook al krijgt u de factuur pas in januari, nadat de dbc gesloten is. Meer informatie kunt u hier vinden.

Wanneer u pijnzorg van DC Klinieken heeft ontvangen én bent verzekerd bij (een van de labels van) VGZ sturen wij de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar betaalt de factuur geheel of gedeeltelijk aan ons. Daarbij wordt ook uw (nog openstaande) eigen risico verrekend. Kijk voor meer informatie op www.dcklinieken.nl/vergoedingen. 

Wanneer u pijnzorg van DC Klinieken heeft ontvangen én bent verzekerd bij (een van de labels van) Menzis, ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur stuurt u naar uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar betaalt de factuur geheel of gedeeltelijk aan u uit. Daarbij wordt ook uw (nog openstaande) eigen risico verrekend. U maakt het bedrag aan ons over dat u terug heeft gekregen van uw zorgverzekeraar plus het eigen risico dat nog openstond. Onder vermelding van het factuurnummer, maakt u het bedrag over naar Stichting DCA rekeningnummer NL98 RABO 0395080843.

Zorgkosten worden standaard onderverdeeld in twee segmenten, namelijk A en B. A-segment: dit zijn landelijk vastgestelde tarieven. De tarieven mogen niet hoger zijn dan een bepaald maximum, zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Voor een aantal onderzoeken binnen kindercardiologie hanteren wij lagere tarieven.B-segment: dit is het vrije segment. Zorginstellingen en zorgverzekeraars mogen met elkaar in onderhandeling over deze tarieven. De tarieven in dit segment kunnen dus per zorginstelling verschillen. Ruim 95% van alle zorg valt in het B-segment.

De medisch specialist registreert de diagnose, consulten en eventuele aanvullende onderzoeken of behandelingen. Na sluiting van de dbc worden deze gegevens naar een landelijke computer gestuurd. Daar wordt de juiste dbc bepaald met behulp van een voorgeprogrammeerde beslisboom. Deze informatie wordt weer naar ons teruggestuurd, zodat wij de factuur kunnen opstellen.

Dat klopt. Zorginstellingen werken namelijk met vaste zorgtrajecten, zogenaamde diagnosebehandelcombinaties (dbc). Een dbc wordt geopend op het moment dat het eerste contact heeft plaatsgevonden. Een dbc wordt vervolgens gesloten op een vast aantal dagen na opening. Dit is wettelijk bepaald. Als uw behandeling dan nog niet klaar is, opent de arts een tweede dbc. Dit gebeurt dus ook op een vast moment. Daarom komt de startdatum op de factuur meestal niet overeen met de datum waarop u in onze kliniek was.

Dbc’s zijn maximaal 120 dagen geopend. Wij kunnen de factuur pas sturen als de dbc is gesloten. Vervolgens sturen wij binnen twee weken de factuur naar uw zorgverzekeraar. Het kan echter voorkomen dat uw zorgverzekeraar langer doet over het verwerken van de factuur. Daardoor kan uw eigen risico afrekening ook vertraging oplopen. En aangezien dbc’s tot 120 dagen geopend kunnen staan, kunt u tot 4 maanden na uw bezoek nog een factuur van ons ontvangen.

Terug naar boven