aA
Pagina voorlezen

Hoe declareer ik mijn factuur voor pijnzorg bij Menzis?

Wanneer u pijnzorg van DC Klinieken heeft ontvangen én bent verzekerd bij (een van de labels van) Menzis, ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur stuurt u naar uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar betaalt de factuur geheel of gedeeltelijk aan u uit. Daarbij wordt ook uw (nog openstaande) eigen risico verrekend. U maakt het bedrag aan ons over dat u terug heeft gekregen van uw zorgverzekeraar plus het eigen risico dat nog openstond. Onder vermelding van het factuurnummer, maakt u het bedrag over naar Stichting DCA rekeningnummer NL98 RABO 0395080843.

Zorgkosten worden standaard onderverdeeld in twee segmenten, namelijk A en B. A-segment: dit zijn landelijk vastgestelde tarieven. De tarieven mogen niet hoger zijn dan een bepaald maximum, zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Voor een aantal onderzoeken binnen kindercardiologie hanteren wij lagere tarieven.B-segment: dit is het vrije segment. Zorginstellingen en zorgverzekeraars mogen met elkaar in onderhandeling over deze tarieven. De tarieven in dit segment kunnen dus per zorginstelling verschillen. Ruim 95% van alle zorg valt in het B-segment.

Dbc’s zijn maximaal 120 dagen geopend. Wij kunnen de factuur pas sturen als de dbc is gesloten. Vervolgens sturen wij binnen twee weken de factuur naar uw zorgverzekeraar. Het kan echter voorkomen dat uw zorgverzekeraar langer doet over het verwerken van de factuur. Daardoor kan uw eigen risico afrekening ook vertraging oplopen. En aangezien dbc’s tot 120 dagen geopend kunnen staan, kunt u tot 4 maanden na uw bezoek nog een factuur van ons ontvangen.

Terug naar boven