aA
Pagina voorlezen

Waarom is een darmonderzoek nodig?

Een darmonderzoek is nodig om de oorzaak van uw darmklachten zoals buikpijn, veranderd ontlastingspatroon of bloederige ontlasting te achterhalen. Daarnaast er gecontroleerd worden op darmpoliepen, tumoren, ontstekingen, bloedingen en andere afwijkingen in de darmen. Door middel van een darmonderzoek (coloscopie) kan ook de diagnose darmkanker bevestigd of uitgesloten worden. Verder wordt het ingezet om bepaalde behandelingen uit te voeren, zoals het verwijderen van darmpoliepen.

Een coloscopie is de meest effectieve methode om afwijkingen in de darmen vast te stellen. Soms is een coloscopie echter niet mogelijk of gewenst. Dan is een CT-colografie een alternatief. Deze behandeling bieden wij bij DC Klinieken niet aan. Als u na het Bevolkingsonderzoek Darmkanker naar ons bent doorverwezen en een coloscopie is niet mogelijk, dan zullen we een CT-colografie laten uitvoeren door een ziekenhuis bij u in de buurt.

Een coloscopie duurt meestal ongeveer 20 tot 40 minuten. Voor het onderzoek wordt u opgenomen op de dagverpleging, waar voorbereidingen plaats vinden voor het onderzoek. Daarom vragen we u om 30 minuten eerder dan afgesproken tijd aanwezig te zijn. Na het onderzoek zult u enige tijd moeten rusten tot de effecten van medicatie zijn verdwenen. U kunt na het onderzoek last hebben van buikpijn, gas of een opgeblazen gevoel. Deze symptomen verdwijnen echter snel. Uw arts zal u vertellen wanneer u weer kunt eten en drinken en uw normale activiteiten kunt hervatten.

Een coloscopie is over het algemeen een veilig onderzoek en complicaties komen zelden voor. Aan iedere medische ingreep zijn risico’s verbonden, ook aan een coloscopie. Tijdens het intakegesprek wordt u geïnformeerd over de risico’s en eventuele voorzorgsmaatregelen. Ook kunt u hierover lezen in onze folder coloscopie. Verliest u na het onderzoek veel bloed (meer dan 1 kopje), krijgt u last van ernstige buikpijn, koorts (boven de 38 graden) of andere ongewone symptomen? Neem dan contact met ons op.

Voorafgaand aan het onderzoek moet u uw darmen leegmaken via een speciaal dieet gecombineerd met het innemen van het laxeermiddel Pleinvue. Tijdens het laxeren moet u vaak het toilet bezoeken. U start met het laxeren 1 dag voor het onderzoek. Houdt hier rekening mee met de planning van uw dagelijkse bezigheden. U krijgt alle informatie en instructies over het dieet en laxeren van de verpleegkundige tijdens en na het intakegesprek.  

De meeste mensen die darmkanker krijgen zijn 55 jaar of ouder. Tussen de 55 en 75 jaar is de kans op darmkanker het grootst. Daarom is het belangrijk op deze leeftijd goed onderzoek te doen naar de gezondheid van uw darmen. Bent u jonger dan 55 jaar en krijgt u klachten die kunnen wijzen op darmkanker, wacht dan niet en neem contact op met uw huisarts. . Lees hier meer informatie over darmkanker.

Deelname is vrijwillig. U kunt zelf beslissen of u meedoet. Het is wel belangrijk om te weten dat het bevolkingsonderzoek darmkanker de beste manier is om vroege tekenen van darmkanker op te sporen omdat darmkanker in een vroegtijdig stadium vaak geen klachten geeft.

Voor de test krijgt u een speciaal afsluitbare test in een buisje thuisgestuurd. In het buisje zit een staafje. Dit staafje prikt u een aantal keer in de ontlasting en doet u terug in het buisje. Het buisje sluit u goed af en stuurt u vervolgens terug in een retourenvelop. Het wordt in een laboratorium onderzocht op bloedsporen. Als er bloedsporen worden gevonden, wordt u voor verder onderzoek naar een kliniek of ziekenhuis doorverwezen.

U wordt vanaf uw 55ste levensjaar iedere twee jaar uitgenodigd om deel te nemen totdat u de leeftijd van 75 jaar bereikt. U ontvangt automatisch een uitnodiging en u krijgt een ontlasting test thuisgestuurd in een paarse envelop. Als de uitslag van de test afwijkend is, wordt u doorverwezen voor verder onderzoek. Vaak is dit een coloscopie. U ontvangt de uitslag en een eventuele afspraak voor vervolgonderzoek in een kliniek of ziekenhuis per post.

De meeste mensen met darmkanker zijn 55 jaar of ouder. Tussen de 55 en 75 jaar is de kans het grootst dat iemand darmkanker krijgt. Daarom is het belangrijk op deze leeftijd goed onderzoek te doen naar de gezondheid van uw darmen. Op dit moment wordt overwogen de leeftijd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker de verlagen naar 50 jaar. In dit artikel leest u meer over de campagne ‘Red 1000 levens’ die DC Klinieken hiervoor heeft gevoerd samen met andere zorgorganisaties.

Terug naar boven