U heeft binnenkort een afspraak bij ons. U bent eerder bij een andere zorgverlener geweest en die geven aan dat wij gegevens moeten opvragen. Wat moet ik nu doen?

Voor het opvragen van uw gegevens elders hebben wij een ondertekent machtigingsformulier van u nodig. Omdat wij uw medisch dossier graag bij het eerste consult willen inzien en bespreken, adviseren wij u om zelf de gegevens op te vragen. U kunt de desbetreffende zorgverlener vragen deze gegevens digitaal met ons te delen of u neemt een kopie mee naar de afspraak.

Voor het inzien en downloaden van uw medisch dossier via ons patiëntenportaal zijn een e-mailadres én 06-nummer vereist. Indien u één van beiden niet heeft, kunt u uw medisch dossier opvragen door het formulier ‘Opvragen medisch dossier’ in te vullen. Let hierbij op dat u een geldig legitimatiebewijs meestuurt en het formulier ondertekent.

Voor het opvragen van uw medisch dossier als oud MCV-patiënt dient u het formulier ‘Opvragen medisch dossier’ in te vullen. U kunt op het formulier aangeven dat u in het verleden in behandeling bent geweest bij MCV. Let hierbij ook op dat u een geldig legitimatiebewijs meestuurt en het formulier ondertekent.

Uw medisch dossier bevat privacygevoelige informatie, waardoor wij uw identiteit moeten verifiëren. Wij controleren of de handtekening op het formulier overeenkomt met de handtekening op uw legitimatiebewijs. Zo willen wij persoonsfraude voorkomen. Na deze controle vernietigen wij de kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt het formulier ‘Opvragen medisch dossier’ via pdf invullen en ondertekenen. Printen is dus niet nodig. Zorg ervoor dat u het bestand opent in Adobe Acrobat, alleen dan is deze functionaliteit beschikbaar. Ondertekenen doet u zo: klik in het PDF-bestand op ‘Gereedschappen’, kies vervolgens voor ‘Invullen en ondertekenen’.

Terug naar boven