Ik heb een bevestiging ontvangen van de telefonische gegeven toestemming voor het delen van beelden. Wat moet ik hiermee doen?

U hoeft hier niks mee te doen. Deze e-mail is puur ter bevestiging van de door u gegeven telefonische toestemming voor het delen van beelden wanneer een toekomstige behandelaar daarom vraagt. In deze e-mail staat onder andere wat de gegeven toestemming inhoudt en hoe u deze kunt intrekken.

Voor het verlenen van goede zorg is het belangrijk dat alle gegevens van een patiënt beschikbaar zijn voor een zorgverlener. Twiin maakt het mogelijk om beelden en verslagen landelijk beschikbaar te maken en digitaal uit te wisselen tussen zorgverleners. Alle Nederlandse ziekenhuizen en veel andere zorgverleners zijn aangesloten op Twiin. Bijna alle beelden komen bij uitwisseling terecht bij de afdeling radiologie. Het is niet mogelijk beelden te delen met een specifieke afdeling binnen een ziekenhuis of andere zorgverlener. Geeft de ontvangende zorgverlener aan de beelden nog niet te hebben ontvangen? Dan kan het zijn dat dit intern nog niet verwerkt is. Uw arts kunt de beelden dan intern opvragen bij de afdeling radiologie.

U kunt een verzoek tot het delen van beelden indienen via inzagedossier@dcklinieken.nl. Het is belangrijk dat u in de e-mail vermeldt om welk onderzoek dit gaat (bijvoorbeeld: MRI-knie van 19-10-2022) en met welke zorgverlener wij dit moeten delen.

Na uw afspraak bij radiologie, kunt u direct via beeld.dcklinieken.nl uw beelden bekijken en downloaden. U heeft hiervoor een referentiecode nodig. Deze kunt u vinden op het formulier dat u na uw afspraak heeft meegekregen.  Heeft u de referentiecode niet meer? Mail dan uw verzoek naar inzagedossier@dcklinieken.nl.

Wij branden bij DC Klinieken geen CD-roms meer. U kunt na uw afspraak bij radiologie direct via beeld.dcklinieken.nl uw beelden bekijken en downloaden. U heeft hiervoor een referentiecode nodig. Deze kunt u vinden op het formulier dat u na uw afspraak heeft meegekregen.  Voor het delen van beelden met andere zorgverleners gebruiken wij het digitale uitwisselingsprogramma Twiin. Wilt u dat wij uw beelden delen met een andere zorgverlener? Mail dan uw verzoek naar inzagedossier@dcklinieken.nl.

Terug naar boven