Onze organisatie

DC Klinieken heeft directieleden, waarvan het dagelijks bestuur wordt gevormd door Anneke Snelder (operationeel directeur) en Anke Blokhuis (financieel directeur). Strategisch en tactisch overleg vindt plaats met oprichter Loek Winter. DC Klinieken is opgezet als een matrixorganisatie en omvat 14 vestigingen met meer dan 600 medewerkers en specialisten.

Stafafdelingen

Finance & control

Naast facturatie, administratie en betalingen is de financiële afdeling van DC Klinieken ook verantwoordelijk voor vragen over zorgverzekeringen. Soms verloopt de facturatie van een medische behandeling niet direct via de zorgverzekeraar. In die gevallen zorgt de afdeling financiële administratie voor een soepele afhandeling.

Contact: administratie@dcklinieken.nl

Human Resources

Op de HR afdeling worden onder andere alle administratieve processen verwerkt. Daarnaast stelt de afdeling het HR beleid op, is zij betrokken bij de werving en selectie van nieuwe collega’s, begeleidt zij werknemers indien er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid en begeleidt onze afdeling in sommige gevallen ook verbetertrajecten. De afdeling HR structureert, organiseert, coördineert en adviseert (over) de communicatie en HR beleid naar de locatiemanagers en werknemers toe.

Contact: hr@dcklinieken.nl of solliciteren@dcklinieken.nl

Marketing en communicatie

Marketing en communicatie is verantwoordelijk voor het merk ‘DC Klinieken’ in onze organisatie. Via deze afdeling verlopen onder andere alle commerciële uitingen, de corporate communicatie en interne communicatie.

Contact: marketing@dcklinieken.nl

Kwaliteit en veiligheid

De centra van DC Klinieken moeten continu voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De afdeling Kwaliteit en veiligheid begeleidt de centra in de handhaving en optimalisatie van alle procedures en protocollen. Ook ondersteunt de afdeling bij het behalen en vernieuwen van alle keurmerken en certificeringen.

Contact: kwaliteit@dcklinieken.nl

ICT

De afdeling ICT is verantwoordelijk voor het in stand houden en optimaliseren van de ICT-infrastructuur van DC Klinieken en alle daarop aangesloten hard en- software. Zij dragen onder andere zorg voor beveiliging van medische gegevens.

Contact: ict@dcklinieken.nl