Gedragsregels

Gedragsregels voor patiënten, begeleiders van patiënten, bezoekers en derden

Agressie en verbaal geweld komt steeds meer voor, helaas ook binnen DC Klinieken. Medewerkers, patiënten en bezoekers worden soms geconfronteerd met ongewenst of agressief gedrag. DC Klinieken wil de veiligheid van medewerkers, patiënten en bezoekers vergroten. Daarom heeft DC Klinieken gedragsregels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden.
Uitgangspunt van DC Klinieken is RESPECT voor medewerkers en eigendommen van DC Klinieken. DC Klinieken verwacht dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met onze medewerkers omgaat. Behandel hen zoals u zelf ook behandeld wenst te worden. Het volgende gedrag wordt niet geaccepteerd door DC Klinieken:

•   Lichamelijk en verbaal geweld
•   (Seksuele) intimidatie
•   Bedreiging
•   Belediging
•   Discriminatie
•   Vernieling
•   Diefstal
•   Bezit en meebrengen van wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
•   Overlast (door gebruik van alcohol en drugs)
•   Zich doelloos ophouden

Gevolgen van ongewenst gedrag
Bij het negeren van de gedragsregels – zeker bij verbale of fysieke agressie – neemt DC Klinieken passende maatregelen. Zo kan er aangifte gedaan worden of een (tijdelijk) kliniekverbod opgelegd worden.