Blog20 november 2023

Pijnzorg bij DC Klinieken: “Bij ons krijgt een patiënt alleen wat hij of zij nodig heeft”

De impact van chronische pijn is groot. Soms zo groot dat het je hele leven kan beheersen en je daardoor gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent. DC Klinieken biedt daarom integrale pijnzorg met gespecialiseerde, multidisciplinaire behandelteams. Maatwerk, het terugpakken van eigen regie en voldoende bewegen zijn hierbij terugkomende aspecten. Pijnspecialist Arthur Hartog, pijnconsulent Yvonne Museler en coördinerend fysiotherapeute Yvonne Lagrand vertellen over de pijnzorg bij DC Klinieken.

Integrale pijnzorg

Geen twee mensen met chronische pijn zijn gelijk. Pijnklachten verschillen, karakters zijn niet hetzelfde, levens zien er heel anders uit. Pijnzorg is dan ook vooral maatwerk. Dat maatwerk levert DC Klinieken, zegt pijnspecialist Arthur Hartog. “We bieden zogeheten integrale pijnzorg, dat weer net een stapje verder gaat dan multidisciplinaire pijnzorg. Bij die laatste vorm krijgt iedere pijnpatiënt met verschillende disciplines te maken, bij ons krijgt een patiënt alleen wat hij of zij nodig heeft. We stemmen onze behandeling precies af op de behoefte van iedere patiënt.”

 

Concreet betekent dit dat het helemaal van de patiënt afhangt welke pijnzorg die krijgt. Samen met de patiënt bekijken we welke zorg waardevol is. “We kunnen besluiten dat het voldoende is om de pijn onder controle te krijgen. Bijvoorbeeld door een of meer bezoeken aan de pijnspecialist, pijnconsulent, pijnverpleegkundige of neuroloog. Ook kan het nodig blijken om iemand intensief te begeleiden bij het bewegen op ons beweegplein. Dan traint iemand zo’n twaalf weken lang, tweemaal per week. Daarnaast spelen bij sommige patiënten psychosociale factoren een rol bij hun pijnklachten, zoals stress. Per patiënt bekijken we welk deelgebied van de pijnzorg voor hem of haar het beste is.” Extra voordeel daarbij: DC Klinieken heeft deze deelgebieden onder één dak. “Het beweegplein en die stressorengroepsbehandelingen zijn gewoon op onze locaties. Zo kunnen we goed en snel schakelen.”

Stressorengroepsbehandelingen

Iemand die meer kan vertellen over zo’n stressorengroepsbehandeling is Yvonne Museler. Als pijnconsulent is ze de spin in het web van de pijnzorg. Intakegesprekken voeren, als vraagbaak dienen tijdens het traject dat een pijnpatiënt bij DC Klinieken doorloopt en het uitvoeren van bepaalde pijnbehandelingen, zoals TENS. De werkzaamheden van een pijnconsulent zijn uiterst divers. En dat zijn nog niet alle taken, want ook bij stressorengroepsbehandelingen speelt de pijnconsulent een belangrijke rol.

 

“Een stressorengroepsbehandeling heeft als doel om pijnpatiënten regie over hoofd, lijf en leven terug te geven”, begint Yvonne. “Voor zo’n behandeling selecteren we gemotiveerde patiënten, die wíllen veranderen en die beseffen dat ze zelf de keuze hebben om iets met hun pijnklachten te doen.” Een groep van maximaal acht pijnpatiënten gaat vervolgens om de week aan de slag. Het betreft in totaal twaalf sessies onder begeleiding van een psycholoog en een pijnconsulent. “In die stressorengroepen besteden we veel tijd aan educatie. We leggen uit hoe het pijnmechanisme werkt. Daarnaast is er aandacht voor ieders persoonlijke verhaal. Veel patiënten herkennen zich in de problematiek van de ander.”

 

In enkele stressorengroepen stellen de deelnemers een persoonlijk doel. Yvonne: “Welk doel dat is, hangt af van de persoon. De een kan gaan leren zichzelf meer centraal te stellen, de ander kan juist gaan onderzoeken wat hij of zij waard is. Vervolgens gaan we met die doelen aan de slag. Daarbij komt alles aan bod, van werk tot relaties en gezin.” Het blijkt dat pijnpatiënten veel baat hebben bij deze stressorengroepsbehandeling. “De pijn blijft soms hetzelfde, maar iedere patiënt leert sowieso de regie terug te pakken over zijn leven.”

Blijven bewegen

Niet alleen door middel van stressorengroepen kunnen patiënten de regie terugpakken. Ook voldoende beweging is hierbij essentieel. Coördinerend fysiotherapeute Yvonne Lagrand kan het niet genoeg benadrukken: “Mensen met chronische pijn durven vaak niet alle bewegingen te maken, terwijl dit juist zo belangrijk is.”

 

Meer kracht, meer zelfvertrouwen, meer mobiliteit van de wervelkolom. Yvonne Lagrand kan dit rijtje voordelen van bewegen voor chronischepijnpatiënten nog makkelijk verder aanvullen. “De pijnzorg van DC Klinieken is er dan ook op gericht deze patiënten aan het bewegen te krijgen, op een speciaal beweegplein in onze vestigingen. Dat is belangrijk voor iedere pijnpatiënt, met uitzondering van een kleine categorie, bijvoorbeeld de pijnpatiënten met een ernstige ziekte. Voor alle anderen geldt: hoeveel pijn je ook hebt, probeer te blijven bewegen als je chronische pijn hebt.”

 

Dit advies is ook een van de onderdelen van de educatie die DC Klinieken iedere pijnpatiënt biedt. “Daarbij geven we mensen uitgebreid inzicht in wat pijn eigenlijk is, wat specifiek chronische pijn is, wat de rol is van bijvoorbeeld slaap, voeding en bewegen, wat pijn doet met je lichaam en geest, en zeker ook wat je eigen rol bij pijn is.” Anders dan je misschien denkt, heb je zelf ook invloed en kun je een actieve bijdrage leveren aan je eigen pijnklachten. En dan zijn we weer terug bij bewegen. Yvonne: “Door zelf te bewegen, binnen de pijngrenzen, draag je bij aan verbetering van mobiliteit en het versterken van de spieren en de romp. Dat helpt enorm in het hele behandelingstraject. Dus niet alleen de pijnspecialist, de neuroloog of de fysiotherapeut heeft een rol, maar zeker ook de pijnpatiënt zelf.”

Terug naar boven