Persbericht29 november 2021

MCV Apeldoorn en Hengelo sluiten zich aan bij DC Klinieken

DC Klinieken en MCV Nederland hebben overeenstemming bereikt over de aansluiting van MCV Apeldoorn en MCV Hengelo bij DC Klinieken, een landelijke keten van zelfstandige behandelcentra. Per 1 januari 2022 gaan de twee huidige locaties verder als DC Klinieken Apeldoorn en DC Klinieken Hengelo.

 

Continuering zorg
De beslissing tot partnerschap is genomen om de continuering te kunnen waarborgen van de excellente maag- en darmzorg die MCV Nederland levert aan patiënten in de regio. Door samen te gaan onder één paraplu met DC Klinieken, kunnen de twee centra patiënten blijven voorzien van kwalitatieve MDL-zorg. Sylvia Mulder, operationeel directeur DC Klinieken: “De kernwaarden waar we bij DC Klinieken voor staan zijn aandacht, snelheid, daadkracht en eenvoud. Deze sluiten goed aan bij de visie op patiëntenzorg van MCV Nederland.”

Zelfde zorg, andere naam
MCV Nederland is al elf jaar een betrouwbare zorgaanbieder op het gebied van maag- en darmonderzoek en tevens een herkenbaar gezicht in de regio. Door zich aan te sluiten bij DC Klinieken – de grootste landelijke aanbieder van onder andere MDL-zorg – zijn de twee locaties van MCV Nederland in staat hun positie in de zorgketen te behouden. Gerrit-Jan Verbeek, directeur MCV Nederland: “Wij zijn in het afgelopen jaar op zoek gegaan naar een partner die bij ons past en zijn trots op deze ontwikkeling. Wij kijken ernaar uit onze samenwerking onder de naam DC Klinieken voort te zetten.”

 

Gecertificeerd
Zowel MCV Nederland als DC Klinieken draagt al vele jaren het ZKN-keurmerk. De twee nieuwe DC Klinieken behandelcentra, Apeldoorn en Hengelo, behouden het keurmerk ook na overname. Daarnaast gaan DC Klinieken Apeldoorn en Hengelo mee in de komende audit voor de ISO 9001-2015 certificering, die DC Klinieken reeds hanteert op haar huidige locaties.

Diagnostiek en poliklinische zorg
Zorginhoudelijk bekijken we stap voor stap hoe en wanneer het aanbod van MCV Nederland in lijn gebracht wordt met dat van DC Klinieken. De focus in de klinieken ligt met name op diagnostiek en kortdurende poliklinische zorg. Daarnaast blijven de twee locaties, net als de overige zorgcentra van DC Klinieken, een structurele bijdrage leveren aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 

Blijvend aanbod in de regio
Met de acquisitie van MCV Apeldoorn en Hengelo, geeft DC Klinieken een positief signaal af zorg te willen dragen voor de ruime aanwezigheid van verzekerde zorg in de regio. Daar is steeds meer behoefte aan, gezien de huidige ontwikkelingen in de zorg en de toenemende drukte in ziekenhuizen. Middels dit partnerschap zijn beide partijen klaar voor de zorg van morgen.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie of met vragen over de aansluiting van MCV Apeldoorn en MCV Hengelo bij DC Klinieken, contact op met DC Klinieken, afdeling Marketing & Communicatie, via het e-mailadres marketing@dcklinieken.nl.

Terug naar boven