aA
Pagina voorlezen
Nieuws25 januari 2023

Advies Gezondheidsraad: proef verlaging deelnameleeftijd Bevolkingsonderzoek Darmkanker naar 50 jaar

Het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO) is sinds de invoering in 2014 een effectieve manier om darmkanker vroegtijdig op te sporen. Maar we zouden nog meer levens kunnen redden. In Nederland is de leeftijd waarop de bevolking wordt opgeroepen 55 jaar. Dat is 5 jaar later dan dat de Europese richtlijn aangeeft. Het risico op darmkanker neemt vanaf 50 jaar toe. 5 jaar eerder beginnen met het onderzoek kan ieder jaar 1000 extra levens redden.

Petitie ‘Red1000levens’

Daarom startte DC Klinieken in december 2019 de petitie ‘Red1000levens’ om de deelnameleeftijd van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker te verlagen. Dit deden we in samenwerking met dr. Luc Colemont (VZW Stop Darmkanker) en Marthen Bakker (Stichting Stop Darmkanker). De petitie waar meer dan 40.000 handtekeningen onder gezet werden, boden we september 2020 aan de Tweede Kamer aan. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stond hier positief tegenover en legde het voorstel voor aan de Gezondheidsraad.

 

Inmiddels hebben wij goed nieuws! Op 14 december 2022 bracht de Gezondheidsraad namelijk het advies uit om een proef te gaan doen naar het aanbieden van een eenmalige ontlastingstest rond de leeftijd van 50 jaar. Volgens de Gezondheidsraad kan dit mogelijk gezondheidswinst opleveren voor deelnemers met (een voorstadium van) darmkanker. Deze proef moet uitwijzen in welke mate er inderdaad gezondheidswinst wordt behaald en hoe groot de eventuele nadelen zijn. De Gezondheidsraad adviseert om de proef eerst regionaal uit te voeren en de resultaten af te wachten, voor deze landelijk wordt ingevoerd.

 

DC Klinieken is positief gestemd over het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Wij willen iedereen die heeft meegewerkt bedanken. Dankzij jullie zijn wij weer een stap dichter bij onze missie: darmkanker de wereld uit!

Terug naar boven