Werkwijze en visie Hiv Behandel Centrum

Ons team wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening zoals hiv. Wij benaderen hiv niet alleen als ziekte, maar willen met name ook de nadruk leggen op gezond blijven leven, niet ziek worden en gezond ouder worden.

Wij streven naar een professionele houding die vertrouwen opwekt. We zijn kleinschalig, hebben geen lange wachtlijsten en er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Wij kiezen voor tijd en aandacht om de ander te zien en te horen met zijn eigen levensverhaal.

Samen wordt gekeken naar problemen en de samenhang die er is met verschillende levensgebieden. We nodigen je uit mee te denken om samen tot goede afwegingen en besluiten te komen voor de behandeling. Waar nodig worden de huisarts en andere zorgverleners betrokken bij het zorgproces.