aA
088 0100 900
Pagina voorlezen

Arbeidsvoorwaarden

Bij DC Klinieken bieden we je ruimte voor eigen initiatief en ideeën. Een positieve en stimulerende werkomgeving waar je mag rekenen op je collega’s en waarin we regelmatig vakinhoudelijke kennis en ervaring uitwisselen. Naast een prettige werkomgeving, is het ook belangrijk welke arbeidsvoorwaarden DC Klinieken aanbiedt. Hieronder vind je een overzicht van onze belangrijkste voorwaarden:

 

Arbeidstijden

De arbeidsduur bedraagt bij een fulltime dienstverband 40 uur per week. De formele werktijden binnen DC Klinieken liggen tussen 7.30 en 18.00 uur. Bij DC Klinieken bestaat een volle werkdag uit 8 werkuren.

 

Collectieve ziektekostenverzekering

DC Klinieken heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten met diverse zorgverzekeraars. Deelname aan deze zorgverzekering is vrijwillig.

 

Pensioenregeling

DC Klinieken heeft een pensioenregeling (beschikbare premieregeling) welke is ondergebracht bij AEGON Cappital. Iedere werknemer, in loondienst van DC Klinieken, is verplicht om deel te nemen aan deze pensioenregeling.

 

Salaris

Het salaris hangt af van het niveau en de zwaarte van de functie. DC Klinieken hanteert een functiewaarderingssysteem om de zwaarte van de functie te bepalen; deze is mede afhankelijk van de ervaring en specialisatie. Wij volgen de CAO ZKN.

 

Eindejaarsuitkering

Werknemers  ontvangen een eindejaarsuitkering van 8,33% uit te keren in de maand december van het betreffende jaar. De eindejaarsuitkering wordt berekend over het bruto jaarsalaris in het jaar van uitbetaling exclusief vakantiegeld. Indien men slechts een deel van het voorafgaande jaar heeft gewerkt, wordt naar rato uitgekeerd. De eindejaaruitkering dient beschouwd te worden als een bonus.

 

Vakantiegeld

Elk jaar krijg je in de maand mei 8% van je brutoloon uitbetaald als vakantiegeld.

 

Vakantiedagen

Iedere werknemer ontvangt 160 vakantie-uren en 72 PLB-uren bij een fulltime dienstverband van 40 uur op jaarbasis. Bij een deeltijd dienstverband geldt dit aantal naar rato. PLB staat voor Persoonlijk Levensfase Budget. Deze uren worden aangewend voor bestedingsdoelen in tijd. Het doel van deze regeling is om je de mogelijkheid te geven een gespaard budget te gebruiken wanneer je persoonlijke levensfase daartoe aanleiding vormt.

 

Overige secundaire arbeidsvoorwaarden

  • de mogelijkheid tot de aanschaf van een fiets en een fitnessabonnement (bij vast dienstverband);
  • scholing/opleiding;
  • de jaarlijkse DC Klinieken-dag (evenement);
  • een jaarlijks uitje met eten per locatie.

 

Voor staffuncties:

  • een laptop van de zaak;
  • een nettovergoeding van telefoonkosten;
  • een leaseregeling (specifieke functies).
Terug naar top arrow_upward
close