Zorgkosten en vergoedingen in 2019 bij DC Klinieken

Zorgkosten in 2019

DC Klinieken heeft al jaren met alle zorgverzekeraars contracten; ook in 2019 zal dat weer het geval zijn.

Wij zijn met sommige verzekeraars nog wel in onderhandeling; dat gaat soms over de prijs van producten die we mogen rekenen, maar vooral over de totale hoeveelheid zorg en de totale vergoeding.
DC Klinieken groeit voortdurend en dat maakt dat wij met verzekeraars steeds in overleg zijn over onze afspraken.
Mocht u op één van verschillende zorgzoekers bij onze naam nog geen informatie vinden of vermeld zien dat wij niet gecontracteerd zijn, is het voor u van belang om te weten dat wij met alle verzekeraars contracten zullen sluiten. Dit betekent dat vrijwel alle behandelingen binnen de basisverzekering 100% vergoed worden. Houd wel rekening met uw eigen risico. Er zijn ook behandelingen die misschien door uw aanvullende verzekering vergoed worden.

Aanvullende verzekering
Er zijn ook behandelingen die misschien door uw aanvullende verzekering vergoed worden. Kijk in uw aanvullende polis of dit het geval is.

Coulance
Wij hebben dus contracten met alle zorgverzekeraars. Maar dat betekent niet dat al onze zorg ook door iedere verzekeraar is gecontracteerd. Het kan voorkomen dat zorg die u bij DC Klinieken afneemt niet of maar voor een deel door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Toch kunt u ook dan vergoeding krijgen, met de zogeheten coulance-regeling. Hoe werkt die precies?

  • Optie 1: U dient onze factuur direct in bij uw zorgverzekeraar en krijgt vervolgens een (gedeeltelijke) vergoeding. Als u die ontvangen heeft, betaalt u het ontvangen bedrag van uw zorgverzekeraar aan ons. Dit kan dus minder zijn dan het oorspronkelijke bedrag op uw factuur. Mocht uw verzekeraar een gedeelte van uw eigen risico verrekenen, dan bent u dit wel verschuldigd. Dit bedrag telt u op bij het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.
  • Optie 2: U tekent een volmacht (‘Akte van Cessie’), waarna wij de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Wij regelen de complete administratieve afhandeling van uw zorg. Mocht u uw eigen risico over het jaar nog niet hebben verbruikt, dan zal de verzekeraar dit in mindering brengen op de vergoeding. DC Klinieken zal u vervolgens een rekening toesturen om dit eigen risico alsnog aan ons over te maken.