Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden van DC Klinieken gevestigd te Bussum, hierna te noemen
“DC Klinieken” en haar vestigingen: