HIV Behandelcentrum

Welke zorg valt onder het zorgprofiel HIV Behandelcentrum?

HIV Behandelzorg: Deze zorg richt zich op het voorkomen, diagnosticeren (herkennen en benoemen) en behandelen van HIV en SOA’s. Het volgende valt onder dit specialisme: