• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Ooglidcorrectie

Wat is een ooglidcorrectie?

Een ooglidcorrectie biedt de oplossing wanneer u last heeft van overhangende oogleden, wallen, rimpelvorming rondom de ogen of afhangende wenkbrauwen. Dit kan uiteindelijk leiden tot klachten van vermoeidheid en hoofdpijn. Daarnaast kan het een vermoeide indruk aan het gezicht geven, ook als u dat helemaal niet bent.

Verwijzing

Een ooglidcorrectie wordt bij een medische indicatie vergoed. Daarbij moet u denken aan verslapping van de bovenoogleden waardoor het gezichtsveld wordt beperkt en u minder goed kunt zien. In zo’n geval dienen wij de aanvraag bij uw zorgverzekeraar in voor vergoeding van de kosten.

Het spreekuur

Het eerste gesprek bij de plastisch chirurg is vrijblijvend. U krijgt uitgebreid de gelegenheid om uw wensen kenbaar te maken en vragen te stellen. De chirurg bespreekt met u de mogelijkheden en informeert u over mogelijke complicaties en risico’s.

Gesprek met de anesthesioloog-pijnspecialist

Doorgaans vindt een ooglidcorrectie plaats onder lokale anesthesie. Indien voor een andere vorm van anesthesie wordt gekozen, krijgt u voorafgaand aan de operatie een gesprek met de anesthesioloog. U krijgt hierbij informatie en instructies over de voorbereiding op de operatie, medicijngebruik en nazorg.

De behandeling

Correctie bovenoogleden: tijdens een correctie van de bovenoogleden wordt overtollige huid, vetweefsel en soms ook spierweefsel verwijderd via een snede in de natuurlijke oogplooi. Er ontstaat een litteken wat niet zichtbaar is als de ogen open zijn.

Correctie onderoogleden: een correctie van de onderoogleden wordt via een snede onder de wimperrand uitgevoerd. Overtollige vet en huid worden verwijderd, waarna het litteken onderhuids wordt gehecht. Omdat de littekens net onder de wimperrand vallen zijn deze nauwelijks zichtbaar. In sommige gevallen kan, via een snede aan de binnenkant van het ooglid vet worden verwijderd, zodat er geen litteken in de huid ontstaat.

Correctie wenkbrauwen: door middel van een wenkbrauwcorrectie kunnen afhangende wenkbrauwen via een snede in de voorste haargrens en slapen weer op de oorspronkelijke hoogte in het gezicht worden gebracht. Na een wenkbrauwcorrectie lijken uw wenkbrauwen in het begin iets te hoog. Na verloop van enige weken zult u het uiteindelijke resultaat kunnen zien.

Na de behandeling

Na de ooglidcorrectie krijgt u instructies mee voor de nazorg en het hervatten van uw dagelijkse werkzaamheden. Tevens wordt met u een afspraak gemaakt om na ongeveer 1 week de hechtingen te laten verwijderen.

Tenslotte

Gedurende een week kunnen de oogleden gezwollen en blauw zijn. Om het uiteindelijke resultaat van de ingreep te kunnen beoordelen volgt na ongeveer 6 weken nog een vervolgconsult met de behandelend plastisch chirurg.

Ooglidcorrectie

Afspraak maken

Let op: DC Klinieken stopt eind april met het aanbieden van plastische chirurgie. Belt u met 088 0100 900 of het nog mogelijk is een afspraak in te plannen.

Voor een ooglidcorrectie kunt u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u geen verwijzing nodig. U kunt ons direct bellen voor een afspraak: (088) 0100 900. Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie.

Belangrijk

  • Tot 1 week na de ooglidcorrectie kunnen de oogleden gezwollen en blauw zijn
  • Om het uiteindelijke resultaat van de ingreep te kunnen beoordelen, moet u 6 weken na de ooglidcorrectie langskomen voor een vervolgconsult.

Ooglidcorrectie

Wordt een ooglidcorrectie bij DC Klinieken vergoed?

Soms. Een ooglidcorrectie wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar, als u in het bezit bent van een machtiging. Het ligt echter aan uw zorgverzekeraar en polis of u in aanmerking komt voor (volledige) vergoeding van deze zorg.

Zie prijslijst plastische chirurgie onder actuele tarieven als u zelf de kosten voor deze behandeling moet betalen.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.