• Behandeling
  • Voorbereiding
  • Vergoeding

GPS injectie

Wat is een GPS behandeling?

Een wond geneest meestal op natuurlijke wijze. Maar waar dat niet vanzelf gebeurt, kan er gekozen worden voor een GPS behandeling. Met deze behandeling wordt het wondgenezingsproces versneld

GPS staat voor Gravitational Platelet Separation. Dit is een behandeling waarbij door middel van een injectie een gel van bloedplaatjes wordt ingespoten in uw aangedane pees.

Dat gebeurt door bloedplaatjes en groeifactoren uit uw eigen bloed te isoleren en in hoge concentratie op de wond aan te brengen. Hierdoor kunnen wonden beter genezen, is er een lagere infectiekans en ervaart u minder pijn.

Wanneer wordt GPS toegepast?

Er zijn heel veel indicaties waarbij het inspuiten van de gel van bloedplaatjes wordt toegepast. Wij bespreken hier de toepassing bij chronische peesklachten. Chronische peesklachten zoals bijvoorbeeld een tenniselleboog of een ontsteking van de achillespees, zijn vaak hardnekkige blessures en kunnen patiënten beperken in hun doen en laten.

Bij de GPS behandeling wordt het concentraat van bloedplaatjes ingespoten bij de pees. De pezen worden door de groeifactoren aangezet tot herstel. De groeifactoren in de bloedplaatjes zullen de genezing van de pees versnellen.

Wat zijn de voordelen van GPS?

  • Het eigen bloed van de patiënt wordt gebruikt (geen kans op allergische reacties of afstoting)
  • Er is maar een kleine hoeveelheid bloed (30 of 60 cc) nodig
  • Veilig, beschikbaar, eenvoudige werkwijze
  • Minder pijnklachten, dus minder pijnbestrijding
  • Betere bewegingsmobiliteit

Het spreekuur

Tijdens het eerste consult met de specialist zal de vorm van narcose met u besproken worden en krijgt u instructies mee ter voorbereiding op de behandeling.

De behandeling

Bij de behandeling wordt uit uw arm een kleine hoeveelheid bloed afgenomen. Dit bloed wordt gecentrifugeerd en voorbereid op de GPS behandeling. Zodra de gel van bloedplaatjes klaar is, wordt u opgehaald en naar de behandelruimte gebracht. Uw behandelend specialist zal de bloedplaatjes via een injectie toedienen bij de aangedane pees.

GPS injectie

Afspraak maken

Voor een GPS behandeling moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: (088) 0100 900. Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

Tenslotte

U blijft tot ongeveer één uur na behandeling ter observatie in ons centrum. Voordat u naar huis gaat krijgt u uitleg en adviezen ten aanzien van de revalidatie. De injectieplaats kan nog tot enkele dagen na de behandeling gevoelig blijven. U mag het behandelde gebied ongeveer twee weken lang niet belasten.

GPS injectie

Wordt een GPS injectie bij DC Klinieken vergoed?

Nee. Een GPS injectie valt niet onder de basisverzekering en wordt dus niet door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.