Patiëntenportaal ‘Mijn DC Klinieken’

Publicatiedatum:

‘Mijn DC Klinieken’ is de omgeving waarin u uw persoonlijk medisch dossier online kunt inzien. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw afsprakenoverzicht en uitslagen inzien. U kunt zich aanmelden bij de balie van een van onze vestigingen, waarna u een mail ontvangt om uw account te activeren. Let op: neem een geldig legitimatiebewijs mee.
Meer informatie? https://www.dcklinieken.nl/mijndcklinieken/