Arbeidsvoorwaarden

DC Klinieken is een keten van medische centra. Voor al onze centra gelden de arbeidsvoorwaarden conform de cao zelfstandige klinieken. Hieronder vind je een overzicht van een aantal van de arbeidsvoorwaarden.

Arbeidstijden

De arbeidsduur bedraagt bij een fulltime dienstverband 40 uur per week. De formele werktijden binnen DC Klinieken liggen tussen 7.30 en 18.00 uur. Bij DC Klinieken bestaat een volle werkdag uit 8 werkuren.

Collectieve ziektekostenverzekering

DC Klinieken heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten met Avero Achmea. Hierdoor wordt een kortingpercentage op de af te dragen premie tot 7% behaald. Deelname aan deze zorgverzekering is vrijwillig.

Pensioenregeling

DC Klinieken heeft een pensioenregeling welke is ondergebracht bij AEGON PPI. Iedere werknemer, in loondienst van DC Klinieken, is verplicht om deel te nemen aan deze pensioenregeling.

Salaris

Het salaris hangt af van het niveau en de zwaarte van de functie. DC Klinieken hanteert een functiewaarderingssysteem om de zwaarte van de functie te bepalen; deze is mede afhankelijk van de ervaring en specialisatie.

Eindejaarsuitkering

Werknemers die goed functioneren kunnen een eindejaarsuitkering van 8,33% ontvangen van het bruto jaarsalaris, uit te keren in de maand december van het betreffende jaar. De eindejaarsuitkering wordt berekend over het bruto jaarsalaris in het jaar van uitbetaling exclusief vakantiegeld. Indien men slechts een deel van het voorafgaande jaar heeft gewerkt, wordt naar rato uitgekeerd. De eindejaaruitkering dient beschouwd te worden als een bonus.

Vakantiegeld

Elk jaar krijg je in de maand mei 8% van je brutoloon uitbetaald als vakantiegeld.

Vakantiedagen

Iedere werknemer ontvangt 160 vakantie-uren en 72 PLB-uren bij een fulltime dienstverband van 40 uur op jaarbasis. Bij een deeltijd dienstverband geldt dit aantal naar rato.