Missie, visie en kernwaarden

Over ons

DC Klinieken is uitgegroeid van een lokaal diagnostisch centrum in Amsterdam tot een landelijke zorgaanbieder met 15 vestigingen. Dagelijks zetten meer dan 500 zorgprofessionals zich in om laagcomplexe zorg binnen een aantal focusgebieden zo effectief en efficiënt mogelijk aan te bieden. Wij zijn dan ook trots op meer dan 100.000 patiëntcontacten per jaar. Deze patiënten helpen we binnen een week in een vriendelijke en veilige omgeving. Daar staan wij voor: Goede zorg, nu!

Missie

Wij staan voor goede zorg, nu! Groot in omvang, maar met een kleinschalige en persoonlijke benadering naar onze patiënten. Wij bieden verzekerde, doelmatige en meetbare zorg aan. Onze zorg kenmerkt zich door korte toegangstijden; patiënten kunnen binnen een week terecht en onze verwijzers ontvangen binnen 24 uur na de behandeling de uitslag. Wij zien onszelf niet alleen als leverancier van zorg, maar ook als zorgpartner voor onze patiënten. Dagelijks willen wij onze patiënten positief verrassen door te laten zien dat zorg ook écht anders kan; naast optimale zorg ervaren zij onze gastvrijheid. Dat is pas goede zorg!

Onze missie komt voort uit onze kernwaarden:

Aandacht & gastvrijheid:

onze zorg is voor iedereen toegankelijk. Wij zorgen op de best mogelijke manier voor onze patiënten. Dit zit hem niet alleen in de behandeling op een van onze locaties, maar ook aan de voor- en de nazorg. Daarnaast zijn de vestigingen zo ingericht dat de patiënt zich op zijn gemak voelt Onze medewerkers hebben gastvrijheid hoog in het vaandel staan en werken daar elke dag hard voor.

Kwaliteit:

zorg moet voldoen aan de hoogste kwaliteit. Om te zorgen dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Gezondheidszorg, worden wij jaarlijks getoetst door externe organisaties. Bestaande zorgprotocollen worden na interne en externe audits periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast. Onze medewerkers krijgen regelmatig bijscholingen en bezoeken evenementen om kennis en kunde op niveau te houden.

Doelmatigheid & resultaatgericht:

korte toegangstijden en effectieve zorg. Dat zijn de sleutelelementen van onze zorg. De korte toegangstijden realiseren wij door uniformiteit binnen onze zorgprofielen. Door focus binnen ons zorgaanbod gaat de kwaliteit van onze zorg omhoog en zijn wij in staat om onze zorg tegen gunstige markttarieven aan te bieden. Daarnaast werken wij hard om onze zorg meetbaar te maken, inzicht te krijgen in onze kwaliteit van zorg. De afgelopen en komende jaren focussen wij verder om onze verwijzers nog beter van dienst te zijn door snelle verslaglegging waarbij we gebruik maken van nieuwe technologieën.

Samenwerken & verbinden:

wij vinden het belangrijk om de huidige samenwerkingen te optimaliseren en nieuwe aan te gaan. Door expertise te bundelen en elkaar waar nodig te versterken, zijn wij klaar voor de zorg van morgen. Zorgkwaliteit staat of valt ook met goede samenwerking. Dit kan binnen een centrum zijn tussen medewerkers onderling, maar ook tussen de organisatie en externe zorgpartners, zoals zorgverzekeraars, huisartsen en zorgautoriteiten. Wij zijn de verbindende factor binnen het zorgproces door korte lijnen met onze stakeholders.

Visie

DC Klinieken is het antwoord op het veranderende Nederlandse zorglandschap. De laagcomplexe zorg verschuift van de traditionele zorgaanbieders naar ZBC-ketens zoals DC Klinieken. Wij willen marktleider worden op het gebied van pijnbehandeling, endoscopie en allergologie. Wij excelleren in efficiëntie door lage toegangstijden van maximaal een week en effectiviteit van de behandelingen, bevestigd door positieve uitkomstmetingen. Wij willen de zorg beter maken; beter in kwaliteit, snelheid en doelmatigheid. De wereld om ons heen verandert steeds sneller en vereist van zorgaanbieders hetzelfde; geen trage behandeltrajecten met onnodige wachtlijsten, maar ‘nu’ behandelen!

Hoe willen wij dit bereiken?

Slimme eHealth-toepassingen:

wij willen dat onze patiënten met de huidige, maar ook toekomstige technologische ontwikkelingen makkelijk in contact komen met onze organisatie. Denk aan online spreekuren, webinars en het opzetten van portals naar onder andere het online patiëntendossier. Denk ook aan een portal voor PROMs, om onze behandelresultaten meetbaar te maken. Tijdens en na een behandeltraject moeten onze patiënten online toegang hebben tot hun gegevens. De nieuwe digitale omgeving van DC Klinieken wordt dus ingericht om eenvoudige en snelle communicatie te faciliteren met de patiënt.

Hoogwaardige zorg in een kleinschalige, veilige en gastvrije omgeving:

onze centra onderscheiden zich van de traditionele aanbieders door zorg aan te bieden in een kleinschalige omgeving. Sommige behandelingen blijven spannend voor patiënten en dat snappen wij goed. Door onze ‘huiskamerbeleving’ stellen wij onze patiënten meer op hun gemak en zijn zij minder gespannen tijdens een onderzoek, spreekuur of behandeling. Wij doen alles wat nodig is om onze patiënten optimaal te kunnen behandelen. Wij versterken dit gevoel door een combinatie van comfort en een optimale medische setting te creëren. Onze locaties hebben geen anonieme gangen of onvriendelijke balies, maar geven een warm gevoel bij onze patiënten. Bij ons hebben patiënten geen nummer, maar een naam.

Toegewijde en geschoolde medewerkers:

onze medewerkers vormen het grootste kapitaal binnen onze organisatie. Zij zorgen dagelijks voor onze patiënten en nemen ook uitgebreid de tijd om de zorg te leveren waar wij voor staan. Met de groei van de organisatie hebben wij voldoende geschoold personeel dat staat voor onze waarden.

Marktconforme zorg voor iedereen:

niemand wil teveel betalen, dus ook niet voor de zorg. Wij zijn ons bewust van de veranderingen van bekostiging van zorg en welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Alle zorgverzekeraars hebben contracten met DC Klinieken, en het is ons doel om de zorg die wij aanbieden toegankelijk te maken en te houden. Wij willen een actieve bijdrage leveren aan een gezonde maatschappij; wij groeien door totdat wij alle patiënten van Nederland binnen onze focusgebieden kunnen bedienen. Naast een maximale bezetting van zorgaanbod op onze locaties, betekent dit concreet dat een patiënt niet ver hoeft te reizen naar het dichtstbijzijnde centrum.