Open Universiteit en Stichting VEROZ leiden zorgvernieuwers van de toekomst op

Publicatiedatum:

Vanaf 1 november 2018 bieden de Open Universiteit en Stichting VEROZ  gezamenlijk een nieuwe MBA aan met specialisatierichting Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship. Het doel van deze opleiding is om ondernemende professionals handvatten te geven om de zorg op gepaste en innovatieve wijze de toekomst in te loodsen. Op dinsdag 28 augustus hebben beide partijen de samenwerkingsovereenkomst getekend.

 

Ondernemerschap als motor voor de zorg

Stichting VEROZ verenigt de ondernemers in de zorg en heeft de ambitie om zorgvernieuwing een belangrijke impuls te geven via een hoogstaande opleiding. In samenwerking met de Open Universiteit wordt deze ambitie nu concreet vormgegeven door het opzetten van de MBA (Master of Business Administration) Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship.

Binnen de gezondheidszorg is er een duidelijke behoefte aan richtinggevende handvatten op het gebied van actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de zorg. Deze opleiding  voorziet daarin met als uitgangspunt ondernemerschap in de zorg, Essentiële begrippen die verbonden zijn aan ondernemerschap, zoals creativiteit, kostenefficiëntie en klantgerichtheid, vormen de rode draad door alle onderdelen van de opleiding.

De kracht van het ondernemerschap zit in het feit dat er bovenal gewerkt wordt aan oplossingen die een invulling geven aan reële behoeften. Er wordt steeds vertrokken vanuit de mens met een bepaalde behoefte en vraag, wat haaks staat op de werking van de geïnstitutionaliseerde zorg die te vaak vanuit systemen en processen vertrekt. E-Health, nieuwe wet- en regelgeving, financiering van de zorg, de uitgebreide privacy wetgeving en ICT-vraagstukken zijn cruciale aspecten in de MBA die het ondernemerschap in de zorg ondersteunen.

(Toekomstige) entrepreneurs en intrapreneurs in de zorg krijgen naast een brede bedrijfskundige basis ook specialistische en actuele kennis over verschillende hot topics in de zorg. Voor deelnemers met uitgesproken ondernemersambities ligt er specifieke nadruk op “hoe regel ik mijn business in de huidige en toekomstige zorgwereld?”.

Nederland als wereldwijde koploper in de zorg

De MBA Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship bestaat uit een basisjaar Applied Studies in Management, waarin thema’s als strategie, organisatie, branding, finance, informatiesystemen en cybersecurity aan bod komen. Deze wordt gevolgd door een specialisatiejaar welke wordt ontwikkeld op basis van actuele thema´s die door deze nieuwe samenwerking uit de praktijk kunnen worden opgehaald. Hierdoor blijven de specialisatievakken ook voortdurend actueel en in ontwikkeling. Onderwerpen zijn o.a.: verdienmodellen en financiering in de zorg, de nieuwe wet- en regelgeving, entrepreneurship in de zorg, governance, innovatie en e-health, technologie, big data en privacy.

Deze MBA is internationaal de eerste in z’n soort. Er bestaat nog geen opleiding die zorginnovatie vormgeeft door de uitgesproken insteek van ondernemerschap. De Nederlandse vooruitstrevendheid heeft de afgelopen twintig jaar een klimaat neergezet waarin ontwikkeling hoog in het vaandel staat en bovenal klantgerichtheid nagestreefd wordt. Het ondernemerschap zorgt hierbij voor een creatieve impuls die disruptieve ideeën meebrengt uit andere sectoren en de gezondheidszorg in Nederland tot de beste ter wereld doet behoren.

Deze opleiding draagt eraan bij om deze koploperpositie te blijven borgen in de toekomst.

Partners

1. Open Universiteit (OU)
De OU werd opgericht in 1984 om wetenschappelijk onderwijs te bieden aan iedereen die daarvoor de vereiste interesse en capaciteit heeft. Zij heeft als maatschappelijke taak het aanreiken van een tweede kans of tweede weg voor het volgen van hoger onderwijs aan volwassenen die daar eerder niet aan zijn toegekomen. De OU maakt hoger onderwijs voor velen toegankelijk door het ontbreken van formele toelatingseisen, een groot aantal vrijheidsgraden (plaats, tijd en tempo) en een zorgvuldig ontwikkeld didactisch model voor begeleide zelfstudie.

2. Stichting VEROZ
VEROZ is het platform van Verenigde Ondernemers in de Zorg. De stichting is een kenniscentrum ter bevordering van innovatie in de zorg in de meest ruime zin des woords. VEROZ richt zich op meer kwaliteit van leven voor hetzelfde of minder geld, met de ambitie om een vliegwiel te creëren: niet alleen praten of te veel problematiseren, maar vooral doen. VEROZ richt zich op:

  • het stimuleren van het maatschappelijke en publieke debat;
  • de vormgeving van de politieke lobby;
  • het bevorderen van de acceptatie en het stimuleren van toetreding van financiële partijen zoals private investors, venture capitalists, pensioenfondsen, seeding funds e.d., met als doel zorginnovatie en de financiering van herstructurering;
  • het entameren van onderwijs in ondernemerschap door middel van professionele ‘executive’ programma’s op de Open Universiteit.

3. Mede-initiatiefnemer: Loek Winter
Het initiatief voor deze opleiding werd mede genomen door prof. dr. Loek Winter. Vanuit zijn jarenlange inspanningen om de zorg in Nederland vorm te geven via ondernemende principes, draagt hij bij aan deze MBA die de zorgondernemers van morgen moet klaarstomen.
“Ondernemerschap is voor mij de noodzakelijke motor voor vooruitgang. De energie om de motor te laten draaien komt uit de ongebreidelde passie en het pure lef van de ondernemer. Met creativiteit, eigenaarschap en focus op dingen die er toe doen, bouwt hij of zij aan de toekomst.
Daarom geloof ik dat ondernemerschap in de zorg bepalend zal zijn voor hoe wij met z’n allen in de toekomst de zorg zullen organiseren en toegevoegde waarde voor de kwetsbare medemens kan bieden.”

4. Sponsoren
Deze opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van o.a.:
– De Drie Notenboomen: franchiseorganisatie in de zorg en behoeder van de  zorgformules Thomashuis, Herbergier, ZorgButler en Thomas op Kamers.
– DC Klinieken: keten van vijftien zelfstandige behandelcentra waar laagcomplexe  specialistische zorg met minimale wachttijden wordt geboden.