De kwaliteit van DC Klinieken

vlnr Martine de Jong, Marrit Berg, Sissi van der Knaap

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DC Klinieken staat voor hoge kwaliteit van zorg. Dat kan elke organisatie natuurlijk wel van zichzelf zeggen, maar gelukkig zijn er keurmerken die dit kunnen ‘bewijzen’. Welke keurmerken heeft DC 
Klinieken eigenlijk en wat betekenen ze? De medewerkers van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid leggen het uit:

Het ZKN-keurmerk
Sissi van der Knaap: “Dit is het keurmerk van onze branchevereniging, Zelfstandige Klinieken Nederland. Het beoordeelt het gehele functioneren van DC Klinieken, de kwaliteit van zorg, de protocollen én de artsen. Alle klinieken in Nederland hebben dit keurmerk nodig om contracten af te sluiten met zorgverzekeraars.

Het ISO-certificaat
Martine de Jong: “Het ISO-certificaat staat voor een goed werkend kwaliteitssysteem. Dit betekent bijvoorbeeld dat we altijd met vastgestelde procedures werken.”

Het HKZ-certificaat Cliënt-/Patiëntveiligheid
Marrit Berg: “Dit certificaat benadrukt de veiligheid voor onze patiënten. Het HKZ-keurmerk is toegekend aan alle endoscopiecentra en het Hiv Focus Centrum van DC Klinieken. Het geeft bijvoorbeeld de garantie dat we alle mogelijke risico’s in kaart brengen en vervolgens beperken.”

Wat is nu het belang van een keurmerk voor een patiënt?
Van der Knaap: “Het grote belang is dat op een objectieve manier is vastgesteld dat we genoeg aandacht hebben voor kwaliteit en veiligheid. Maar ook dat we voldoen aan alle wettelijke eisen en dat we continu bezig zijn met het verbeteren van onze zorg.”

Toetsing vindt jaarlijks plaats. Hoe precies?
De Jong: “Dat gebeurt via zogeheten audits. Een audit is soort toetsmoment, waarbij de auditor kijkt of ons kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen van de keurmerken. Dit jaar is daarbij de helft van al onze locaties bezocht, volgend jaar is de andere helft aan de beurt. Verder zijn er nog tal van checkmomenten. Zo komt de inspectie, de IGJ, soms onaangekondigd langs op onze locaties om te toetsen of we voldoen aan de voorwaarden voor goede zorg. Daarnaast hebben we allerlei interne audits.”

En wat waren dit jaar de uitkomsten van alle audits?
Berg: “De externe en interne audits zijn goed verlopen en daar zijn we uiteraard blij mee. De verbeterpunten die er zijn uitgekomen, hebben we direct opgelost met de betrokken medewerkers. Zo kunnen we continu blijven verbeteren.”

Kan een patiënt ook invloed uitoefenen op de kwaliteit van DC Klinieken?
De Jong: “Zeker, het is voor ons heel belangrijk dat een patiënt laat weten hoe die onze zorg ervaart. DC Klinieken ontvangt graag ieders waardering via www.zorgkaartnederland.nl of de patiëntenenquête. Ook op die manier kunnen we blijven verbeteren!” •