DC Klinieken steunt Stichting Leergeld

Publicatiedatum:

Een prachtig resultaat van onze medewerkers die de mogelijkheid benut hebben hun kerstpakket af te staan aan het goede doel. Hiermee is 2000,- opgehaald en gedoneerd aan ‘Stichting Leergeld’. Deze landelijke organisatie investeert d.m.v. regionale projecten op een duurzame manier in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra financiële steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Bestuurslid van de stichting Ilmar Woldring krijgt de cheque uit handen van Jacqueline Winter, locatiemanager van DC Klinieken Maastricht.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.

LeergeldCheque