Blog27 januari 2022

Een brede kijk op pijn bij DC Klinieken Almere

Integrale pijnzorg volgens het biopsychosociale model, multidisciplinaire overleggen, stressorengroepen: DC Klinieken Almere biedt moderne en verzekerde pijnzorg voor iedere pijnpatiënt. Maar al die begrippen zijn best ingewikkeld. Wat heeft u nu écht aan de zorg die DC Klinieken levert? Pijnspecialist Wouter Boza en pijnconsulente Femke Betgen vertellen. “Pijn kan ook verlicht worden door erover te praten.”

Een heel brede kijk op pijn. Eigenlijk kun je daar al die lastige termen, zoals ‘integrale pijnzorg’ en ‘biopsychosociaal model’, het best mee samenvatten. Bij DC Klinieken Almere kijken ze namelijk verder dan de medische kant van pijnklachten alleen. Natuurlijk gebeurt dat laatste ook. Zo kunnen mensen met chronische lagerugpijn onder leiding van een fysiotherapeut trainen op het Beweegplein. En zo kunnen mensen met allerlei pijnklachten terecht bij een van de verschillende pijnspecialisten van DC Klinieken Almere, zoals Wouter Boza.

 

PRF en botox bij chronische migraine

Boza stelt diagnoses en voert allerlei behandelingen uit, zoals PRF bij centrale sensitisatie. “Bij patiënten met bijvoorbeeld fibromyalgie, reuma en chronische nek- en rugpijn plaatsen we gedurende 10 tot 20 minuten een elektrode bij het heiligbeen. Vervolgens dienen we gepulseerd stroom toe, waarvan veel patiënten al direct positief effect ondervinden.” Ook patiënten met chronische migraine kunnen bij Boza terecht. Een van de behandelingsmogelijkheden voor hen is botox. “Dat doe ik samen met neuroloog Oerlemans. Volgens een strikt protocol bepalen wij welke patiënten voor deze behandeling in aanmerking komen. Zij krijgen dan op verschillende plekken in de hoofdhuid injecties met een botoxoplossing. Ook deze behandeling levert vaak tevreden patiënten op, bij wie de klachten aanzienlijk zijn afgenomen.”

Psychosociale kant van pijn

Behalve deze medische kant van pijn is er de psychosociale kant. Pijnconsulente Femke Betgen legt uit: “Sommige mensen hebben al jarenlang klachten, ondanks bezoeken aan fysiotherapeuten en pijnspecialisten. Het kan zijn dat de pijnklachten bij hen in stand worden gehouden of zelfs verergerd door psychosociale factoren.” Ze geeft een voorbeeld om dit duidelijk te maken. “Een jonge vrouw heeft al lange tijd pijn aan haar rug. Ze heeft een druk leven, is moeder, gaat maar door, heeft tal van ballen in de lucht te houden. Ze wil alles altijd goed doen. Bij haar kan het zijn dat de chronische pijnklachten ook blijven bestaan door niet-medische omstandigheden, zoals haar perfectionistische karakter.”

 

Stressorengroepsbehandeling

Met aandacht voor die kant van pijn onderscheidt DC Klinieken Almere zich met een uniek concept: de zogeheten stressorengroepsbehandeling. Dat zijn groepen van acht tot tien patiënten met chronische pijn, die in twaalf bijeenkomsten van twee uur met elkaar in gesprek gaan over hun pijn. “Dat gebeurt onder leiding van pijnconsulenten en een psycholoog”, zegt Betgen. “Een heel team van zorgverleners staat zo om die patiënt heen.” Patiënten hebben baat bij deze aanpak. “Om te beginnen bieden de gesprekken herkenning. Patiënten zien dat ze niet alleen staan in hun pijn, dat ook andere mensen vergelijkbare klachten hebben. Naast die verbindende functie van de stressorengroepsbehandeling krijgen veel patiënten een spiegel voorgehouden. Ze gaan inzien dat bepaalde patronen van andere patiënten ook bij henzelf voorkomen. Bovendien leren ze zelf regie te nemen over hun pijn.”

Terug naar boven