2019 – Meer focus en groei DC Klinieken

Publicatiedatum:

De afgelopen jaren hebben wij ingezet op meer focus binnen ons zorgaanbod wat geresulteerd heeft in een jaarlijkse groei tussen de 5% en 10%. Ook het jaar 2019 staat in het teken van deze focus op het zorgaanbod en de verdere groei. Dit houdt in dat wij een specifiek aantal specialismen verder uitbouwen tot landelijke ketens.

Vanuit deze strategische koers worden bepaalde afdelingen verder uitgebreid, zoals de beweegpleinen binnen onze pijnzorg en de uitbreiding van het spreekuur kinderallergie op de afdeling allergologie.

Ook past een deel van ons huidige aanbod niet meer binnen die genoemde focus. Dit betekent concreet dat we vanaf 1 februari geen nieuwe patiënten meer aannemen voor orthopedie en gynaecologie en dat deze specialismen vanaf 1 mei niet meer worden aangeboden bij DC Klinieken. Dit past precies binnen ons strategisch meerjarenplan en de bewegingen binnen het Nederlandse zorglandschap, namelijk het aanbieden van ‘zinnige zorg op de juiste plaats’.